Avalehele
Tallinna Sadama tulemused näitasid esimesi stabiliseerumise märke

Tallinna Sadama tulemused näitasid esimesi stabiliseerumise märke

Tallinna Sadama esimese kvartali müügitulu vähenes mullusega võrreldes 1,7% ehk 27,9 miljoni euroni, mida mõjutas peamiselt laevakülastuste vähenemine. Samas jäid kaubamahud eelmise aastaga võrreldes samale tasemele ehk 3,4 miljoni tonni juurde.

Esimese kvartali korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA vähenes aastaga 6,3%, 12,7 miljoni euroni, mis oli kooskõlas meie ootustega. Kaubasadamate segmendi EBITDA kasvas aastaga 3,8%, ulatudes 3,6 miljoni euroni. Teised segmendid jäid endiselt eelmise aasta tulemustest maha, seda peamiselt suuremate tegevuskulude tõttu.

Mahtude järjepidev langus on tõenäoliselt lõppenud

Tallinna Sadama kaubamahud on alates 2021. aasta neljandast kvartalist järjepidevalt langenud, eelkõige seoses sanktsioonide mõjuga. Kui vedel- ja puistlasti mahud on enim mõjutatud sanktsioonidest, siis ülejäänud kaubagruppide mahud on vähenenud majandusaktiivsuse languse taustal. Ka reisijate äri on kannatanud oodatust aeglasema mahtude ja laevakülastuste kasvu tõttu (enamasti laevastikku optimeeriv Tallink ja langenud välisturistide arv). Arvame, et mahtude osas on negatiivne trend saavutanud põhja.

Oleme endiselt ettevaatlikud

Vähendasime selle aasta puhaskasumi ootust 10,5% võrra, 18,5 miljoni euroni. Prognoosime, et 2025. aastal paraneb ettevõtte puhaskasum 18% ehk 21,9 miljoni euroni, mida toetavad peamiselt väiksemad intressikulud ja paranevad tegevusmahud.

Vähendasime oma hinnasihti 1,30 eurole (oli 1,35 eurot), mille kohaselt kaupleks aktsia 9,8-kordse 2024. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarvu juures ehk kooskõlas viimase viie aasta vastava keskmise väärtusega. Kuna taastumistempo suhtes valitseb endiselt ebakindlus, kordame investeerimissoovitust „Neutraalne“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 03.06.2024 kell 09:15 ning mis avaldati 03.06.2024 kell 09:15, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.