Avalehele
Tegeled lapsele investeerimisega ja käsil on tulude deklareerimine?

Tegeled lapsele investeerimisega ja käsil on tulude deklareerimine?

Kas alustasid mullu lapsele investeerimisega ning sooviksid selgust saada, kuidas tulusid deklareerida, või tahaksid lihtsalt enne tuludeklaratsiooni esitamist teadmisi värskendada? Vaatame lapse investeerimistulude deklareerimise Swedbanki näitel koos üle.

Alustame tähtaegadest

 • 2. maini saad esitada tuludeklaratsiooni.
 • 28. veebruaril hakatakse e-maksuametis deklaratsiooni esitanud inimestele enammakstud tulumaksu tagastama.
 • 2. oktoober on juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enam makstud tulumaksu tagastamise tähtaeg.

Millal pead lapse investeerimistulu üldse deklareerima?

Lapse investeerimistulu on vaja tuludeklaratsioonis deklareerida siis, kui lapsel on:

 • kasutusel investeerimiskonto süsteem ehk väärtpaberikonto + arvelduskonto (investeerimiskonto);
 • ainult väärtpaberikonto ning deklareeritaval perioodil on müügitehinguid;
 • kontole laekunud väärtpaberitulu (sealhulgas dividende) välismaalt;
 • tekkinud maksustatav kasum või kahjum, mille soovid kanda edasi järgmisse aastasse;
 • maksuvaba tulu üle 6000 €.

Selgita välja, millist investeerimislahendust laps kasutab

 • Investeerimiskonto süsteemi korral on vaja väärtpaberikontot ja arvelduskontot (investeerimiskontot). Sellisel juhul tuleb igal aastal esitada investeerimiskonto raport hoolimata sellest, kas kontol on toimunud tehinguid.
 • Tavasüsteemi korral on vaja ainult väärtpaberikontot. Selle kohta tuleb deklaratsioon esitada siis, kui väärtpaberikontol on toimunud müügitehinguid.
 • Tavasüsteem ja investeerimiskonto süsteem tuleb hoida lahus. Kui Sul on kasutusel mõlemad lahendused, pead tagama selle, et deklaratsioon kajastaks mõlema lahenduse tehinguid.

Investeerimiskonto süsteem (väärtpaberikonto + arvelduskonto ehk investeerimiskonto)

 • Investeerimiskonto kasutamise korral tuleb igal aastal anda Maksu- ja Tolliametile ülevaade summadest, mis on eelneva kalendriaasta jooksul investeerimiskontole kantud ja sealt välja võetud.
 • Lisaks sissemaksetele käsitletakse ka maksustatud dividende investeerimiskonto sissemaksetena.
 • Kontol toimunu kohta tuleb Maksu- ja Tolliametile info saata ka sellisel juhul, kui aasta jooksul pole tehtud ühtegi tehingut ega ülekannet.
 • Investeerimiskonto raportisse tuleb kirja panna kõik summad, mis on kalendriaasta jooksul kontole kantud ja sealt välja võetud. Seda saab mugavamalt teha investeerimiskonto raporti abil. Täidetud raport saada Maksu- ja Tolliametisse ning veendu deklaratsioonis punktis 6.5, et see on seal olemas. Lisaks kontrolli, et punktides 6.1 ja 8.2 on väljad tühjad.
 • Kui oled unustanud oma investeerimiskonto deklareerida, siis saad oma maksudeklaratsiooni kolme aasta jooksul parandada.

Tavasüsteem (ainult väärtpaberikonto)

 • Kui konto on seisnud niisama, siis pole vaja midagi deklareerida. Investeerimistulusid peab deklareerima (tuludeklaratsiooni punktid 6.1 või 8.2) ainult siis, kui möödunud kalendriaastal on müüdud väärtpabereid.
 • Andmed tuleb kanda käsitsi Maksu- ja Tolliameti keskkonda. Eesti Väärtpaberite Keskregistri kaudu toimunud tehingute kohta käivad andmed on juba deklaratsioonis eeltäidetud, oluline on lisada soetusväärtus.
 • Deklaratsiooni tuleb lisada kasumi või kahjumi väärtus ja soetusmaksumus (tehinguga kaasnenud teenustasud).

Kasum või kahjum = müügihind – müügikulud – soetusmaksumus

Näiteks laps ostis aktsia hinnaga 1000 € ja müüs hinnaga 1100 € ning ostuga kaasnes teenustasu 9,90 €. Arvutuskäik: 1100 € – 1000 € – 9,90 € = 90,10 €.

 • Väärtpaberitehingutest saadud kasumist saab maha arvata sama ja eelmiste aastate väärtpaberikahju.
 • Kahjumi saab edasi kanda tähtajatult.

Kust deklareerimiseks vajalikud andmed Swedbanki internetipangast leiab?

 • Tulude deklareerimise kohta leiad infot internetipangast lehelt „Minu andmed“.
 • Swedbankis saab laps internetipanka kasutada alates 6. eluaastast. Kui lapsel on internetipanga kasutamise võimalus, saate tehingud deklareerida koos tema internetipanga kaudu. Lapse kontole sisselogimiseks on tarvis kasutajatunnust. Kasutajatunnus on lapse konto avamise lepingus. Kui sa seda ei leia, pöördu kasutajatunnuse saamiseks Swedbanki esindusse.
 • Kuni 5-aastastel lastel puudub internetipanga kasutamise võimalus. Sellisel juhul tuleb kõik tehingud deklareerida Maksu- ja Tolliameti raportis käsitsi, selleks saad kasutada oma lapse arvelduskonto (investeerimiskonto) või väärtpaberikonto väljavõtet, mida näed oma internetipangas.
 • Küsimuste korral broneeri nõustamisaeg või helista numbrile 613 1606 (E–R 9.00–17.00).

Investeerimiskonto süsteemi jaoks vajalikud andmed

 • Logi koos lapsega internetipanka sisse ja loo investeerimiskonto raport.
 • Välismaa dividendid on Eestis maksuvabad, juhul kui kasum või dividend on välismaal makstud.
 • Investeerimiskonto raportis näed selgituse real väärtpaberi ISIN-koodi, nime, dividende ja kinnipeetud tulumaksu summat.
 • Eesti börsiettevõtetelt laekuvad dividendid tuleb alati märkida sissemakseks.
 • Kui tulumaks ei ole kinni peetud, siis on selgituse lõpus tulumaksu summa 0 ning rida tuleb märkida kui tehing finantsvaraga. Kui tulumaks on kinni peetud ehk selgituse lõpus on tulumaksu summa 0-st erinev arv, tuleb rida märkida kui sissemakse.
 • Kui oled raporti valmis saanud, saada see sealsamas raporti lehel internetipanga kaudu Maksu- ja Tolliametile. Vaata tabelist, mida ja kuhu täpsemalt deklareerida.

Deklareerimine Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas

 • Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas saab lapse tuludeklaratsiooni edastada lapse vanem või eestkostja.
 • Lapse ja vanema deklaratsioone ei pea esitama koos.
 • Lapse nimel deklaratsiooni esitamiseks tuleb valida pärast Maksu- ja Tolliameti lehele sisselogimist esilehel lapse nimi:
 • Investeerimiskonto süsteemi korral on tarvis, et internetipangas oleks täidetud investeerimiskonto raport ning see siis Maksu- ja Tolliametile saadetud.
 • Tavasüsteemi korral tuleb andmed esitada ainult siis, kui möödunud kalendriaastal on müüdud väärtpabereid. Andmed tuleb kanda otse deklaratsioonile käsitsi.

Tulude deklareerimise kohta saad teadmisi ammutada ka Swedbanki blogist ning vaadata investeeringute deklareerimise veebiseminari.

Swedbank ei osuta nõustamist juriidilistes või maksudega seonduvates küsimustes. Enne täiendavate sammude astumist konsulteeri juriidilise- või maksuvaldkonna nõustajatega.