Avalehele
Turg ei hinda Ignitise aktsiat õiglaselt

Turg ei hinda Ignitise aktsiat õiglaselt

Ignitis Grupi kolmanda kvartali korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA kahanes mullusega võrreldes 39,1% võrra ehk 91,8 miljoni euroni.  Sellegipoolest ületas see meie ootuseid 14,8%. Tulemust mõjutasid oluliselt kehvemad tulemused rohelise energia segmendis (madalama keskmise teenitud elektrihinna tõttu) ning kliendilahenduste (C&S) segmendis (väiksemate mahtude ja raamatupidamislike nüansside tõttu). Mõeldes aastatagustele erakordsetele kasumitele, käsitleme seda siiski normaliseerumisena. Märkimist väärib samuti, et Ignitis jättis oma 2023. aasta eesmärgid muutmata (korrigeeritud EBITDA vahemikus 430–480 miljonit eurot).

Põhjendamatult alahinnatud

Meie arvutuste kohaselt oli Ignitise rohelise energia segmendi arvutuslik teenitud elektrihind 2023. aasta üheksa kuuga umbes 160 eurot MWh kohta.  See on tunduvalt kõrgem regiooni keskmistest elektrihindadest. Sellise suhtelise tugevuse on Ignitis saavutanud tänu võimele struktureerida sisemisi pikaajalisi elektrienergia ostulepinguid (PPA) rohelise energia ja kliendilahenduste segmentide vahel. See võimaldab realiseerida kogu integreeritud ärimudeli väärtusahela.

Vaatamata sellele kaupleb Ignitise aktsia 2023. aasta üheksa kuu andmete põhjal kõigest ligi kahe kolmandiku juures ettevõtte vara puhasväärtusest. Leiame, et aktsia on põhjendamatult alahinnatud, arvestades meie pikaajalist prognoositavat omakapitali tootlust (ROE) 10%.

Kordame investeerimissoovitust „Osta“

Kolmanda kvartali tulemuste järel jätsime 2023. aasta korrigeeritud EBITDA ootuse muutmata (435 miljonit eurot). See jääb Ignitise enda eesmärgi alumisse otsa. Ka pikaajalist EBITDA ootust korrigeerisime vaid minimaalselt. Jätame oma osade summa meetodil (SOP) analüüsitud aktsia hinnasihi 33 eurole, mille juures on Ignitise 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 8,3-kordne ning aktsia hinna/raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) 1,1-kordne.

Analüüsi koostamise hetke aktsia turuhinna juures ootame dividenditootlust 2023. aasta kasumist ligi 6,7% (1,30 eurot aktsia kohta). Jätkame investeerimissoovitusega „Osta“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 29.11.2023 kell 14:37 ning mis avaldati 29.11.2023 kell 14:38, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.