Avalehele
Milline on minu jaoks parim tööandja?

Milline on minu jaoks parim tööandja?

10.11.2017

Mina ei käi lihtsalt tööl, vaid teen ja elan tööd. Siin on oluline erisus, kuna usun, et karjäär on üks tervik ning töö ja eraelu piirid aina enam hägustumas. Seetõttu on oluline, et töö sisu ja töökoht oleksid kooskõlas inimese põhimõtete ja eesmärkidega elus üldiselt, ning tööalane karjäär toetaks elu mõtestatust tervikuna. Aina enam valitakse töökoht mitte ainult selle järgi, kas organisatsioonis on võimalik realiseerida oma professionaalset potentsiaali, vaid selle järgi, kas ettevõte on sama õppimis- ja kohanemisvõimeline kui inimene ise.

Oluline on töötajate areng

Pidev ja agiilne õppimine peaks olema loomulik kõigile tööelus osalevatele inimestele. Tööandjana pakume oma töötajatele erinevaid võimalusi enesearenguks, näiteks järelkasvu ja tulevikukompetentse arendavad programmid, rotatsioon, pangandus- ja finantsvaldkonna teadmisi arendavad ning juhtimist, eestvedamist ja isiklikku arengut toetavad koolitused, hariduse omandamine töö kõrvalt jm. Kõige selle võimaldamine annab meile omakorda töötaja, kellel on kompetentsi saada hakkama mitmes valdkonnas ja, mis kõige olulisem, omab õppimisvõimet ning valmisolekut pidevateks muutusteks. Näeme oma töötajate arendamises suurt potentsiaali ning kindlasti ei võta seda pelgalt kohustusena.

Võtmesõnaks on hoolivus

Pangas on lisaks tavapärastele finantserialade esindajatele ka palju ebatüüpilisi ametikohti – andmeteadlased, modelleerijad, kasutajakogemuse disainerid, erinevate valdkondade projektijuhid, samuti juristid, turunduse-, personali- ja kommunikatsioonieksperdid. See seltskond on väga mitmekesine ja erinevate eluvaldkondade esindajate ootused tööandjale võivad samuti mõneti erineda. Kuigi spekter on lai, siis usun, et ootus hoolimisele, paindlikkusele ja võimaluste piiramatusele on kõigil ühine.

Siiras hoolimine on üks oluline põhjus, miks tulen iga päev rõõmuga tööle – tunnen, et minust hoolitakse kui inimesest, kolleegist ja töötajast. Hoolimine on inimese üks põhivajadustest ja ootustest, olenemata sellest, kas oleme parasjagu kliendid, töötajad, kolleegid, juhid, sõbrad või pereliikmed. See on midagi, mida iga ettevõte saab oma töötajate jaoks teha.

Paindlik töökorraldus

Järjest enam on muutunud loomulikuks paindlik tööaeg ja kaugtöö – aeg, kui tööpäev algas kell 9.00 ja lõppes 17.00, ning sealt edasi algas tööväline elu, on läbi saamas. Pingelise töö ja innuka panustamise juures soovime leida väärtuslikku aega iseenda, pere ja lähedaste jaoks, ning teha seda endale sobival ajal. Suur väärtus on see, kui me ei pea muretsema, kuidas teha päevasel ajal mõni oluline isiklik toimetus, heita pilk laste tegemistele või nautida trenni. Astudes sealt veel sammu edasi, olen uhke, et saan töötada ettevõttes, mille jaoks võin teha tööd igas Eestimaa nurgas. Meie jaoks ei ole inimese geograafiline asukoht oluline, kui tahetakse teha unistuste tööd, milleks on annet ja mida tehes silm särab. Samamoodi, nagu oleme lubanud olla mitmekülgselt kättesaadavad oma klientidele, tahame pakkuda karjäärivõimaluste paiknemise paindlikkust oma töötajatele.

Töö peab olema ühtaegu nii professionaalset arengut kui ka lihtsat naudingut ja inimlikku hoolimist pakkuv. Perspektiivitunde omamine on tiivustav ja soovime seda ka oma töötajatele pakkuda. Kõik töötajad osalevad hooliva keskkonna loomisel ning seetõttu ootame enda juurde inimesi, kes kannavad samasuguseid väärtusi ja tahavad oma erialast konkurentsivõimet koos meiega tõsta.

Tutvu Swedbanki karjäärivõimalustega www.swedbank.ee/jobs.

 

Artikkel ilmus ajakirja „Minu karjäär“ oktoobrikuu numbris.