Avalehele
Swedbanki praktikaprogrammis Kick Start Your Career osales tänavu üle 120 inimese

Swedbanki praktikaprogrammis Kick Start Your Career osales tänavu üle 120 inimese

Praktikaprogrammis Kick Start Your Career osales sellel aastal üle 120 inimese, sooviavaldusi aga esitati üle 1500. Praktikantide vanus ulatus 18–60-ni, pea pooled osalejad jätkavad tööd Swedbankis.

Tänavu juba kaheksandat korda toimunud Swedbanki praktikaprogrammi Kick Start Your Career kandideeris rohkem kui 1500 inimest, kellest osales programmis 122 praktikanti. Programmi olid oodatud kõik, olenemata sellest, kas omandati alles esimest eriala või sooviti oma karjääris teha kannapööret. Praktikandid toimetasid Swedbankis üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Haapsalus, Jõhvis, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Swedbanki praktikaprogrammi Kick Start Your Career 2022 praktikandid

„Meil on hea meel näha, et üha enam eri tausta ja elukogemusega inimesi on meieni jõudnud ning on motiveeritud lähemalt uurima, kuidas pangas töötamine ja siin karjääri tegemine võiks nende jaoks välja näha,” sõnas Swedbanki välise järelkasvu valdkonnajuht Kristiin Koppel.

Eesti suurimas pangas on praegu 2700 töötajat ja 380 eri tööprofiili. Swedbanki töötajate taust on peale majandusteaduse ja finantsjuhtimise ka õigusteaduses, IT-s, kommunikatsioonis, turunduses, tootearenduses, klienditeeninduses jne. Pangandushuvilisi on aga ka vähem traditsioonilisematest valdkondadest nagu näiteks merendus, fotograafia, muusika jpm. „Praktikat võib alustada ühest kohast, kuid programmi käigus saab teada paljudest teistest ametitest, mis huvitavad ja kuhu on võimalik hiljem panka tööle edasi jäädes liikuda,” märkis mullu programmis osalenud Elerin, kes alustas praktikandina nõustamiskeskuse kliendinõustajana, kuid nüüd töötab ostuosakonna juuniorspetsialistina.

Rikastav kogemus igas vanuses

Praktikaprogrammi kandideerisid inimesed üle kogu Eesti. Enim tuli praktikante Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist, kuid leidus ka praktikante, kellel kool juba lõpetatud ning kes soovisid end proovile panna uutes töövaldkondades. Praktikantidest ligikaudu kolmveerandi moodustasid naised ning osalejate vanus varieerus ulatus 18-st 60 aastani.

„Sageli seostatakse praktikal käimist üksnes tudengiaastatega, kuid see ei pea tingimata nii olema,” märkis Koppel „Praktikavõimaluse kasutamine võib avada ukse uuele karjäärirajale ka küpsemas vanuses. Karjäär ei ole ometigi kivisse raiutud teekond, vaid see on liikumises koos meiega. Sageli ei ole me kõigist võimalustest teadlikudki, kui aga kogemuse võrra rikkamaks saame, oskame ka enda jaoks paremaid otsuseid teha.”

Programmi jooksul osalesid praktikandid koolitustel ja koostegemistel, töötasid tiimides ka pikemate projektide kallal. Põnevaid tahke oli veel: kui tavapäraselt keskendub praktika ühe ettevõtte olemusse, siis juba teist aastat pakkus Swedbank üheskoos Tele2 ja Playtechiga osalejatele ühepäevast praktikakoha vahetust. Nii said praktikaprogrammi osalejad tutvuda lisaks Swedbankile ka teiste Eesti hinnatumate tööandjate tegemiste, väärtuste ja töökultuuriga.

Praktikaprogrammi tagasisidestades tõid osalejad suurimate plussidena esile Swedbanki inimesi, meeldivat töökultuuri ning arengu- ja õppimisvõimalusi. Praktikantide hulgas läbi viidud küsitlusest selgus, et suur osa programmis osalenud praktikantidest näeb end praegu või tulevikus töötamas pangas. „On väga kasulik Swedbankis „jalg ukse vahele saada”, sest siin avaneb sulle võimalusi, millest sa varem isegi ei pruukinud teadlik olla,” sõnas Kristin, kes jätkas peale praktikaprogrammi läbimist tööd andmeteadlasena.

Järgmine Swedbanki Kick Start praktikaprogramm alustab taas juba järgmisel aastal.