Avalehele
Vali IT! õpetab täiskasvanud IT-spetsialistideks

Vali IT! õpetab täiskasvanud IT-spetsialistideks

25.01.2017

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alased oskused on muutunud vältimatuks igas ettevõttes. Eesti majandus vajab kordades rohkem IT-spetsialiste kui praegune kõrg- ja kutseharidus suudavad pakkuda. Seetõttu on riik koostöös ettevõtjatega ellu kutsunud täiskasvanutele suunatud ümberõppeprogrammi „Vali IT!“.

„Vali IT!“ eesmärk on 4 aastaga koolitada ja välja õpetada 500 uut tarkvaraarendajat ja seeläbi  leevendada pidevat IT spetsialistide puudust Eestis. Programmis osalemiseks oodatakse kandideerima väljaspool IT erialasid juba kõrghariduse omandanud inimesi.

Edukas kandidaat pääseb 20 osaleja hulgas 3,5 kuud kestvasse ümberõppeprogrammi. Programmi alguses saavad õppijad 6 nädala vältel teadmisi ja oskusi tarkvaraarendusest koolituskeskuses ning järgneva 8 nädala jooksul osalevad valitud ettevõttes praktikal, kuhu võimalusel ka edasi tööle suunduvad.

Swedankist saab praktikabaas

Swedbank pakub koos teiste ettevõtete ja tarkvaraarendusfirmadega praktikakohti ümberõppijatele. Lisaks toetab Swedbank ka omatöötajate ümberõppes osalemist ning pakub programmi pääsenud töötajatele soodustingimustel ümberõppe läbimist, säilitades õppimise ajaks töötasu, senise ametikoha ja pakkudes praktikakohta panga IT üksuses.

Tänavu jaanuaris alustasid ümberõpet 2 Swedbanki töötajat, kes soovivad edasi areneda IT suunal.

Mikk Sampka töötab Swedbankis krediidiriski analüütikuna ja osaleb programmis, kuna näeb, et tema töö on aina tihedamalt seotud IT-valdkonnaga: „Enam ei piisa pelgalt arvutuste tegemisest Excelis, vaid olulisemaks muutub protsesside (sh analüüsi dokumentide, raportite, projektide) digitaliseerimine ja andmekaeve, mis loob uusi ärivõimalusi nii ettevõttele kui selle töötajatele. Usun, et suudaksin edukalt rakendada seniseid teadmisi panganduses ja uusi teadmisi IT alal just äriprotsesside digitaliseerimise projektides või krediidiriskiga seotud automatiseerimise projektides.“

Ärikliendikonsultandina töötav Indrek Toomas peab programmis õppimise peamiseks motiiviks huvi IT-sektori vastu ja võimalust omistada teadmisi panganduse ühes kiiremini arenevas sektoris. Seda kinnitab varasemalt iseseisva õppe käigus tarkvaraarendusega seotud veebikursuste läbimine. „Kuna magistrantuuris õpin ärijuhtimist ja täiendavalt olen end harinud ka projektijuhtimise valdkonnas, siis ka IT sektoris on minu suurimaks huvialaks just projektijuhtimine. Edukas projektijuht tunneb oma eriala detailselt ning selle praktika käigus soovin tarkvaraarendusega “sina” peale saada.“

Mikk ja Indrek on otsustanud õppepraktika sooritada just Swedbanki IT üksuses, kuna näevad tihedat seost oma töö, panganduse ja IT vahel.

Tähelepanu! Jätkub kandideerimistaotluste vastuvõtt 2017 a. sügisel algavasse põhiprogrammi. Vaata lisa: http://vali-it.ee/

Märksõnad: Eesti, IT, Õppimine