Avalehele
7 nõuannet, millele kaskokindlustuse valimisel tähelepanu pöörata

7 nõuannet, millele kaskokindlustuse valimisel tähelepanu pöörata

Sageli valivad autojuhid kaskokindlustuse madalaima pakutava poliisihinna järgi ning ei süvene kindlustustingimustesse. Halvimal juhul võib see lõppeda ootamatu üllatusega kindlustushüvitise taotlemisel.

Swedbanki liiklus- ja kaskokindlustuse valdkonnajuht Eivo Kisand juhib tähelepanu: ”Enne lepingu sõlmimist on oluline veenduda, millised riskid on kaetud, milliste eranditega tuleb arvestada ning vaadata üle ka muud olulised lepingupunktid. Vajadusel saab alati nõu küsida teenusepakkujalt. Lepingutingimustega tutvumine annab kindlustunnet õige kindlustusseltsi ja -lepingu valikul. Swedbanki kaskokindlustuse kliendid esitasid 2020. aastal keskmiselt 290 kahjuavaldust nädalas ja keskmine makstud hüvitis oli ligi 1700 eurot, suurim kahju ulatus 82 000 euroni. See kinnitab vajadust kaskokindlustuse järele, eriti nende autojuhtide jaoks, kes sõidavad iga päev autoga.”

Seetõttu soovitab Swedbanki kindlustusekspert vabatahtliku autokindlustuse valimisel tähelepanu pöörata vähemalt seitsmele asjale:

1. Millised riskid on kindlustatud?

Kaskokindlustusega kaetakse sõidukile välise, äkilise ning ettenägematu sündmuse tõttu tekkinud kahjud ja selle ulatus oleneb suuresti valitud kaskokindlustuse paketist. Võimalik on valida nii tagasihoidlikum kui ka paljude lisakaitsetega kaskokindlustus ehk koguriskikindlustus.

Koguriskikindlustuse korral ei pea muretsema, mis on kindlustatud ja mis mitte. Lepingus on vaid mõned välistused (nt kui autoga sõitis õnnetuse ajal joobes juht või juhil puudus vastava kategooria juhiluba või kui auto varastati ja omanik ei teatanud sellest politseile).

Swedbanki eliitkasko paketi puhul on lisaks sõidukile ja lisavarustusele kaitstud veel näiteks autoomaniku isiklikud asjad, reisitõrge, sõiduki võtmed. Lisaks tuleb kaasa õnnetusjuhtumikindlustus nii juhile kui kaasreisijatele.

2. Kuidas hüvitatakse kahju, kui auto varastatakse või seda ei saa taastada?

Sõiduki varguse või täieliku hävinemise korral on iga sõidukiomaniku ootus saada sõiduki eest õiglane hüvitis. Lepingu sõlmimisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, mida peab kindlustusselts kindlustussumma all silmas. Kindlustussumma võib olla sõiduki turuväärtus enne kindlustusjuhtumi esinemist või ka poliisile eraldi märgitud kokkuleppeline väärtus. Kui kindlustussummaks on sõiduki turuväärtus, tuleb arvestada, et seda ei mõjuta mitte ainult auto tehniline seisukord, vaid ka turunõudlus vastaval perioodil.

Täiesti uue auto kindlustamisel on oluline märksõna uusväärtuskindlustus. Sõiduki väärtus väheneb kohe autosalongist välja sõites märkimisväärselt, seega tasub veenduda, et valitud kindlustuspakett sisaldaks uusväärtuskindlustust. See tähendab, et kui auto varastatakse või hävib täielikult kindlustusjuhtumi tõttu näiteks kuus kuud pärast ostmist, hüvitab kindlustusselts sõiduki omanikule sõiduki turuväärtuse või kokkuleppelise väärtuse asemel ostuväärtuse.

3. Millistel juhtudel võib kindlustusselts kindlustushüvitist vähendada või sellest keelduda?

Kaskokindlustus pole seadusega reguleeritud ning sellest tulenevalt tuleb hoolikalt lugeda huvipakkuva kindlustuspakkuja tingimusi ja teha endale selgeks, mis on kaskokindlustusega kaetud ning mis mitte. Näiteks ei hüvita Swedbanki kaskokindlustus sõiduki turuväärtuse vähenemist, moraalset kahju või sõiduki osi, mis olid juba enne õnnetusjuhtumit oluliselt kahjustunud.

Kindlustushüvitist võib vähendada või keelduda hüvitamisest näiteks kui kahju on tekitatud tahtlikult, kui kahju juhtub talvel, aga autol on all suverehvid, kiiruse ületamise korral, kui esemed on sõidukile kinnitatud mittenõuetekohaselt (nt koorem) või on sõiduki tehniline seisukord olnud selline, mis ei võimaldanud seda kasutada ohutuks liiklemiseks ning see on juhile enne teada või ilmne.

4. Kui suure summa pean ise välja käima, kui mu sõidukiga midagi juhtub?

Möödunud aastal esitasid Swedbanki kaskokindlustuse kliendid kõige rohkem kahjuavaldusi seoses õnnetusjuhtumitega (47% juhtudest), klaasikahjudega (35% juhtudest) ning autoabi vajadusega (17% juhtudest).

Tavapäraste õnnetusjuhtumite korral, nagu näiteks liiklusõnnetus ristmikul või parklakõksud, jääb kindlustaja enda kanda põhiomavastutus, mis on enamjaolt 200 euro ringis. Klaasikahjudega tegeletakse reeglina omavastutust rakendamata ning autoabi vajadus ei too endaga samuti kaasa omavastutuse maksmist.

Lisakaitsete sisu ning omavastutused võivad seltsiti olla väga erinevad, seega lisaks kaitse nimetusele tutvu ka sellega, milline on kaitse sisu, hüvituspiir ja omavastutus.

5. Kas kindlustuspoliisi hind sisaldab ka lisavarustuse, näiteks laste istmete, jalgrattahoidjate ja katuseboksi kindlustust?

Kindlustusseltsidel on lisavarustuse kindlustamisel erinev praktika. On võimalik leida endale pakett, kus lisavarustus ei olegi kindlustatud või saab kaitse täiendava summa eest juurde valida. Kui lisavarustus on samuti kindlustatud, jääb ainult kontrollida, kas lisavarustuse kindlustussumma ülempiir on lepingus määratud või on see summalise piiranguta.

Klientidel on väga sagedasti autodes või autoga ühendatud erinevat sorti lisavarustust – turvatoolid, katuseraam ja sinna kinnitatavad rattahoidjad, lisatuled jms. Isegi komplekt lisarehve ja velgi võiks kuuluda sõiduki lisavarustuse hulka. Kõik see ning rohkemgi on Swedbanki kaskokindlustuse mõlemas paketis lisaks autole endale kindlustusega kaetud ilma, et selleks peaks soovi avaldama, sest nii on mugavam!

6. Kas pärast ootamatut õnnetust kasutatakse auto remondiks originaalvaruosi?

Oluline koht, millel peatuda, on remonttööde teostamine. Kindlustust valides uuri välja, kas autoomanikuna saad kahjude parandamiseks valida mistahes remonditöökoja või tuleb arvestada kindlustusandja poolt määratud autoteenindusega. Teine oluline aspekt, millele tuleb tähelepanu pöörata: kas ja kui vanade sõidukite remondi puhul kasutatakse remondiks originaalvaruosasid.

7. Kas maanteel on tehnilisele abile mingid piiranguid?

Kõik kindlustusseltsid pakuvad ootamatu juhtumi korral maanteel tehnilist abi, kuid teenuste valik ja piirangud võivad seltsiti erineda.

 

Läbimõeldud tegevused ja meeldivad kogemused on võrdselt olulised nii liikluses osalemisel kui ka kindlustusseltsi valimisel. Valitud kindlustus peab olema usaldusväärne partner, kes hoolitseb eelarve stabiilsuse eest liiklusõnnetuse või isegi autovarguse korral. Nii et ärge kiirustage kaskokindlustuse valikul ja tutvuge kindlustuslepinguga, mitte ainult pakutava poliisi hinnaga.

 

Loe lisaks: