Avalehele
Kiusamisvastane teenus pälvis aasta kindlustusteo tiitli 

Kiusamisvastane teenus pälvis aasta kindlustusteo tiitli 

Aasta kindlustusteoks valiti Swedbanki elukindlustuse juurde kuuluv kiusamisvastane teenus, mis toetab lapsevanemaid ja nende lapsi kiusamisjuhtumite korral. Uudne teenus pakub kiiret ja lisatasudeta psühholoogilist nõustamist, kui last kiusatakse või laps on ise kiusaja. 

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) tegevjuhi Mart Jesse hinnangul osutab kiusamisvastane teenus ühiskonna valupunktidele. „Kiusamine lapseeas on väga suur probleem ja Eesti on erinevate uuringute järgselt kahetsusväärselt nende edetabelite tipus. Kiusamise negatiivsed mõjud muudavad tihtipeale nii kiusatava kui ka kiusaja elu jäädavalt. Seetõttu on äärmiselt hea meel näha, et kindlustusandja on võtnud oma südameasjaks tegelda nii olulise sotsiaalse probleemiga, et kelleltki ei võetaks ära õigust täisväärtuslikule elule nii nooruses kui ka täiskasvanueas,“ ütles Jesse.

Ta lisas, et Swedbanki elukindlustus suurendab nüüd veelgi enam perede turvatunnet, parandab psühholoogiteenuse kättesaadavust lapsevanematele ja pakub kiusamisvastase teenusega olulist lisaväärtust klientidele. 

Oluline lisaväärtus elukindlustuse klientidele

Swedbanki elukindlustuse juurde kuuluvat kiusamisvastast teenust pakub Fonds Plecs koos kogenud Eesti spetsialistidega. Alates tänavu maist on kiusamisvastase teenuse osutamiseks loodud 38 lapsevanemate profiili, 27 laste profiili, käsil on üheksa juhtumit ja lõpetatud on kaks juhtumit. 

Swedbanki kahjukindlustuse strateegiate juhti Katrin Ildi sõnul on kiusamisjuhtumid keerukad ja tihtipeale on lapsevanematel neid omaenda teadmistele ja parimale tahtmisele toetudes keeruline lahendada. „Psühholoogilise nõustamise järjekorrad võivad sageli ulatuda kuudesse ning paraku ei pruugi jõuda abivajaja ka kohe eriala spetsialisti juurde. Meil on heameel, et oleme suutnud kiusamisvastase teenusega teha professionaalse abi saamise võimalikuks ilma järjekorrata,“ sõnas Ild.

Kiusamisvastane teenus lisandus iga elukindlustuslepingu juurde automaatselt. Selle teenuse kasutamine ei mõjuta mingil moel kindlustuslepingu tingimusi – näiteks kindlustusmakseid või riskihindamist –, vaid on lisaväärtuseks elukindlustuse klientidele kindlustuslepingu juures.

Tugi nii vanematele kui ka lastele

Kiusamisvastane teenus toetab lapsevanemaid ja nende 6–17-aastaseid lapsi kiusamisjuhtumite korral. Teenus sisaldab ühe lapse kohta aastas kuni 12 psühholoogilise nõustamise sessiooni ja selle vajadust hindab psühholoog. Abi saavad mõlemad – nii laps kui ka vanemad.

Kiusamisvastane teenuse osutaja Fonds Plecs Eesti esindaja, psühholoog Rita Rätsepp kinnitab, et kuigi teenus on Eesti turul olnud küll lühikest aega, on kliendid selle vastu võtnud ning töösse jõudnud juhtumid on ka reaalselt selle teenuse vajalikkust kinnitanud. „Last mõjutab eelkõige kasvukeskkond ja toetades last ümbritsevat struktuuri, saame omakorda last paremini aidata. Nõustamisteenuse osutaja keskendubki valdavalt lapsevanematele, et koostöös leida põhjused, miks laps on sattunud kiusatava või ka kiusaja rolli, ning leida lahendusi, mida lapsevanem saab ette võtta, et oma last aidata. Lapsevanemal on keegi, kellega oma muret jagada. Samuti saavad vanemad nõustajalt näpunäiteid, kuidas ennast paremini toetada, et olla parem tugi oma lapsele. Vanemate kaasamine mõjutab lapse paremat toimimist ka tulevikus, kui vanema suhtlus lapsega, vanemate omavaheline suhtlus ja ka suhtlus kooliga paraneb,“ selgitas Rätsepp.

Tegu, mis panustab ühiskonda

Aasta kindlustusteo auhinnale kandideeris kaheksa tegu: Balcia kindlustuse turule tulek ja esmakordsed tooted, ERGO aasta ennetustegu, ERGO kõige rohelisem kontor, IIZI sõidukikahjude edastamise lahendus, KVARK kindlustusteemalise teadusteatri etendus „Kindlustus põnevaks!“, Eesti Liikluskindlustuse Fondi liiklusõnnetuse digiteade avarii.ee, Swedbanki elukindlustuse kiusamisvastane teenus ja Telia Eesti liikluskindlustuse meeldetuletus mobiilirakenduses PARGI.EE. Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu (EKML) tegevjuhi Kaido Tropi sõnul jäi võitja valimisel Swedbank eriliselt silma kui turuosaline, kes mõtestab oma tegevust laiemalt ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena soovib anda midagi ühiskonnale tagasi.