Avalehele
Mullu hüvitas Swedbank rohkem kui 10 000 kodukindlustuse juhtumist tingitud kahju

Mullu hüvitas Swedbank rohkem kui 10 000 kodukindlustuse juhtumist tingitud kahju

2021. aastal toimus päevas keskmiselt 36 koduga seotud kahjujuhtumit, mis on 2 juhtumit päevas rohkem kui aasta varem. Mullu hüvitati kokku 10 018 kahjujuhtumit, mis on 2020. aastaga võrreldes ligi 2000 võrra rohkem. Keskmine hüvitatud kahju suurus mõlemal aastal oli 1600 eurot.

Oleme pikka aega olnud kodukindlustuse turuliidrid ning meid on usaldanud üle 170 000 inimese oma kodu kindlustama. On rõõm näha, et teadlikkus aasta-aastalt kasvab ning lepinguid sõlmides mõeldakse järjest enam läbi, millist kaitset pere tegelikult vajab.

Kõige suurema kahjusummaga kodukindlustuse juhtum oli mullu põhjustatud äikesest, mis lõi elumaja elektrikilpi ja süütas tulekahju. Maja hävis täielikult ja hinnanguline kahjusumma on rohkem kui 210 000 eurot. Maja veel taastatakse ning kindlustus on hüvitanud perele asenduspinna kulud. Kui kodu muutub kindlustusjuhtumi tõttu elamiskõlbmatuks, siis hüvitame samaväärse asenduselamispinna kulud kuni 12 kuu ulatuses. Oleme paindlikud ning võtame arvesse kliendi vajadusi. Näiteks oleme varasemate kindlustusjuhtumite puhul hüvitanud soojaku renti, kuna kliendil oli vaja siiski oma talu  juures viibida, samuti oleme hüvitanud hotellis elamist, kuna hotellis elamise kulud olid soodsamad kui samaväärse elukoha rendikulud.

Kui kindlustussumma suurus ei vasta vajadustele

Koos majaga hävisid tulekahjus ka kõik kodus olevad asjad. Kuigi üldjuhul kindlustusjuhtumid nii kulukaks ei kujune, on see siiski karm meeldetuletus, et õnnetus tõepoolest ei hüüa tulles. Koduomaniku arvestuste järgi oli hävinud koduse vara väärtus kokku ligi 14 400 eurot. Kuid kuna kindlustuslepingusse oli omanik valinud kindlustussummaks vaid 10 000 eurot, sai kindlustus kulusid hüvitada vaid selles mahus. Just selliste olukordade tõttu, aga ka inflatsiooni ja kaupade hindade kallinemise tõttu soovitan kõigil koduse vara- ja vastutuskindlustuse kindlustussummad lepingus üle vaadata ning vajadusel neid tõsta. Valida tasub pigem suurem kindlustussumma. Vastutuskindlustuse kaitse on eriti oluline, seda eelkõige neil, kes elavad kortermajas. Näiteks on meil olnud juhtumeid, kus veekahju said mitu alumist naabrit ning kahjunõue oli kaks korda suurem kui lepingus sisaldunud vastutuskindlustuse summast. Sellises olukorras hüvitab kindlustusselts küll nõuded vastutuskindlustuse summa täitmiseni, kuid ülejäänud osa tuleb inimesel enda taskust kinni maksta.

Miks kindlustada kodu Swedbankis? Loe lähemalt Swedbanki kodukindlustuse leheküljelt ja arvuta oma kodukindlustuse kuumakse.

Kõige tüüpilisemad kindlustusjuhtumid on seotud vee- ning loodusnähtuste poolt põhjustatud kahjudega. Lekkivate torustike, läbijooksvate katuste ja muude veekahjude tõttu hüvitas Swedbank P&C Insurance oma klientidele mullu üle 8 miljoni euro. Iga päev esitatakse meile keskmiselt 7 torulekkega seotud kahjuavaldust. Mulluse kulukaima torustiku lekke juhtumi põhjustas elumaja teisel korrusel purunenud katla kuuma vee survevoolik. Veekahjustuse sai enamik tube, mööbel ning välja tuli vahetada katel. Kahjusumma ulatus ligi 57 000 euroni ning pere vajas ka ajutist elukohta.

Tormituuled ja äikesevihmad

Mullune kulukaim loodusnähtuse põhjustatud kahjujuhtum ulatus 53 000 euroni. Tormis said kannatada elumaja katus, antenn, õhksoojuspump ja ka kasvuhoone. Hoones said veekahjustusi siseviimistlus ja köögimööbel. Lisaks tuli 2021. aastal ette 303 korda, kui kindlustusvõtjal oli vaja lukuabi. Kui siiani oli kodukindlustuse omanikel tarvis ise lukkseppa otsida, kelle teenusekulud kindlustus hüvitas, siis nüüdsest pakub Swedbank P&C Insurance ka ööpäevaringset koduabi milles sisaldub lukuabi, toruabi, kuivatus- ja koristusteenus ning ehitusteenus.

Kaks kolmandikku kodukindlustuste juhtumitest on toimunud korterites, kolmandik eramajades. Kui korterites on tüüpilisemaks õnnetuseks torustikulekked – 2021. aastal hüvitas Swedbank P&C Insurance nende poolt tekitatud kahju kokku üle 4,5 miljoni euro, siis eramajadele on suurimaks ohuks tulekahjud, mille hüvitamiseks maksti mullu välja üle 1,7 miljoni euro.