Avalehele
Ettevõtetel on raske senist tööjõukulu hoida

Ettevõtetel on raske senist tööjõukulu hoida

Möödunud aastal vähenes Eesti mittefinantsettevõtete müügitulu ligi 5%. Samas oli selle languse taga 2021. ja 2022. aastate väga tugev kasv, mis tõstis võrdlusbaasi erakordselt kõrgele. Nii jäi ettevõtete müügitulu pikaajalise trendi suhtes möödunud aastal isegi kõrgemale.

Kasumi languse taga suured tööjõukulud ja kõrge võrdlusbaas

Aastases võrdluses läks langusesse ka ettevõtete kogukasum, kuid ka siin oli paljuski põhjuseks 2022. aasta kõrge võrdlusbaas. Kasumi osatähtsus eelmisel aastal küll veidi vähenes, kuid 2022. aastat arvestamata oli see ikkagi viimase kuue aasta kõrgeim. Ettevõtete kasumit mõjutasid kõrged tööjõukulud, mis ei reageerinud piisavalt kiiresti müügitulu muutusele. Müügitulu languse juures ettevõtete tööjõukulude kasv vaid aeglustus, jäädes samas üsna tugevaks.

60% müügitulu vähenemisest tuli hulgikaubandusest

Kõige enam mõjutasid ettevõtlussektori müügitulu langust möödunud aastal hulgikaubanduse, energiatootmise ja töötleva tööstuse müügitulu vähenemine, samas kui IT-sektoris programmeerimise tegevusala müügitulu kasvul oli ülekaalukas positiivne efekt. Ettevõtlussektori kogukasumi langust mõjutas enim töötleva tööstuse kasumi vähenemine, millele järgnesid sarnase mõjuga põllu- ja metsamajanduse, kinnisvaraalase tegevuse ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ITK) sektori kasumite langus. ITK-sektori ning põllu- ja metsamajanduse kasumite languse tingis varasem kõrge võrdlusbaas.

Tunnitootlikkus vähenes

Töötatud tundide arv küll vähenes, kuid müügituluga võrreldes aeglasemalt, mistõttu läks tunnitootlikkus langusesse. Samas oli ka tootlikkuse languse taga paljuski 2021. ja 2022. aasta kõrge võrdlusbaas. Pikaajalise trendi suhtes jäi tunnitootlikkus möödunud aastal veidi kõrgemaks.

Pankrottide arv pikaajalise keskmise lähedal

Kuigi nõudlus peaks hakkama sel aastal tasapisi paranema, on ettevõtetel vähemalt lähiajal üha raskem senist tööjõukulu säilitada. Kogukasumi ja tunnitootlikkuse vähenemine halvendab ettevõtete kulupõhist konkurentsivõimet. Möödunud aastal oli küll 2022. aastaga võrreldes rohkem ettevõtete pankrotte, kuid nende arv oli pikaajalise keskmise lähedal. Küll aga jäid pankrotid asutatud ettevõtete arvu suhtes alla pikaajalist keskmist.

Investeeringute kasv aeglustus kiiresti

Ettevõtete investeeringute jooksevhindades kasv möödunud aastal aeglustus. Kuna müügitulu vähenes, siis investeeringute osakaal müügitulus isegi veidi kasvas ning oli pikaajalise keskmise lähedal. Samas on ettevõtete investeeringute osakaal müügitulus olnud 15 aasta taguse majanduskriisi eelse ajaga võrreldes oluliselt väiksem. Kuigi tollal oli ehitiste osakaal investeeringutes suur, tõusis see sisuliselt sama kõrgele ka möödunud aastal.

Ettevõtete majandusnäitajate numbrid on esialgsed

Eespool kirjeldatud numbrite juures tugeks kindlasti arvestada, et lühistatistika kasvud ja osakaalud on esialgsed ning võivad aastastatistika põhjal palju muutuda. Näiteks oli aastastatistikas kokku pandud ettevõtete müügitulu 2020.–2022. aastate keskmisena lühiajastatistikaga võrreldes 13%, investeeringud 44% ja aruandeaasta kasum isegi 107% suuremad. Samuti oli aastastatistikas oluliselt suurem ettevõtete kasumlikkus ehk kasumi osakaal käibes. Kui ettevõtete müügitulu muutustel oli üsna väike vahe, siis investeeringute ja eriti kasumi muutused on täpsustatud aastastatistikas tublisti erinevad.