Avalehele
Töötleva tööstuse kasvuväljavaade halveneb

Töötleva tööstuse kasvuväljavaade halveneb

Eesti tööstussektori tootmismaht kasvas mais aastases võrdluses 5%. Mahukasv näitab hinnakasvuga korrigeeritud käibe suurenemist. Kui esimeses kvartalis oli tööstussektori tootmismahu kasv ligi 4%, siis teises kvartalis esimese kahe kuuga kasv isegi kiirenes. Selle taga oli energiatoodangu tugev tõus – mäetööstuses kasvas toomismaht veerandi ja energiatootmises kolmandiku võrra. Energiatootmise kasv tuli elektri tootmismahu 88% tõusust, samas kui soojuse tootmismaht vähenes.

Eesti töötleva tööstuse kasv aeglustub

Eesti majanduse seisu kirjeldab paremini töötleva tööstuse, kui suurima käibega ja suurima kaupu eksportiva tegevusala käekäik. Töötleva tööstuse tootmismaht aeglustus mais 2 protsendini. Kui esimeses kvartalis suurenes see ligi 5%, siis teise kvartali esimese kahe kuu kasv oli ligi 3%. Mais andsid töötleva tööstuse tootmismahu kasvule suurima kasvupanuse elektroonikatööstus ja elektriseadmete tootmine, kuid kasvu pidurdasid enim tootmismahtude vähenemine tekstiili-, puidu- ja keemiatööstuses.

Maksulaekumiste kasv on paranenud

Ka jaekaubandusmahu kasv teises kvartalis aeglustus. Kui esimeses kvartalis suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht, ehk inflatsiooniga kohandatud müügitulu, kümnendiku võrra, siis aprilli ja mai keskmiseks kasvuks tuli ligi 7%. Juuni esialgsed numbrid näitavad Swedbanki kaardimaksete käibekasvu aeglustumise jätkumist, mis tähendab omakorda jaekaubandusmahu kasvu pidurdumist või isegi langust. Samas, kui vaadata majanduskasvu arvestusse minevaid maksusid – käibemaksu ja aktsiise, siis oli nende inflatsiooniga kohandatud kasv aprillis ja mais isegi veidi parem, kui esimeses kvartalis.

Tööstusettevõtete kindlustunne nõrgeneb eelmise aasta väga kõrgelt tasemelt

Eesti tööstusettevõtete kindlustunne on küll kiiresti halvenenud, kuid see on toimunud eelmise aasta väga kõrgelt tasemelt ning oli juunis umbes samasugune nagu 2017-2018. aastatel. Halvenenud on ka ettevõtete hinnang oma tellimuste ja lähikuude tootmismahtude kasvatamise suhtes. Samas, sellist kindlustunde nõrgenemist nagu kaks aastat tagasi, koroonašoki ajal, toimunud ei ole. Pigem on tööstusettevõtete kindlustunde nõrgenemine sarnane 2019. aastal toimunuga. Küll aga halveneb töötleva tööstuse eesolevate kuude väljavaade.

Tarnehäired ja hinnasurved euroalal leevenevad

Ettevõtete küsitluse põhjal läks pärast kaheaastast kasvu euroala töötleva tööstuse toodang juunis langusesse. Selle põhjuseks oli vähenenud nõudlus, kuna tellijad on muutunud ettevaatlikumaks nii kiirenenud hinnakasvu kui ka halvenenud majanduskasvu väljavaate tõttu. Eesolevatel kuudel võib tootmismahtude vähenemine süveneda. Samas on osad tarnehäired tasapisi leevenemas, mis on vähendanud tööstuskaupade poolelt hinnakasvusurvet. Nõudluse vähenemise tõttu euroala töötlevas tööstuses peaks kolmandas kvartalis hinnasurvete nõrgenemine jätkuma. Samas, kui vaadata tootja- impordi ja ekspordihindasid Eestis, siis on nende kasvu kiirenemine väga tugeva tempoga veel jätkunud.

Maailma töötleva tööstuse tootmismahtude paranemise taga Hiina majanduse taastumine

Kui vaadata maailma tervikuna, siis pöördus töötleva tööstuse toodang juunis, pärast kolmekuulist langust taas tõusule. Selle taga oli peamiselt koroonapiirangutest vabanenud Hiina majanduse taastumine. Teise kvartali lõpus oli üldine nõudlus aga nõrk – uute tellimuste kasv aeglustub ja ettevõtete kindlustunne on halvenenud. Ettevõtteid häirib kiire hinnakasv ja tarnehäired. Samas, nii nagu euroalalgi, on maailmas keskmiselt ettevõtetele tootmissisendite hinnakasv veidi leevenenud ja tarneajad lühenemas, mis näitab, et need probleemid võivad olla tipu läbinud. Tööstusmetallide juures on pilt küll erinev, kuid kokkuvõttes saab öelda, et nende hinnad tõusid tippu selle aasta kevadel ning on viimastel kuudel kiiresti allapoole liikunud. Samas on tööstusmetallide hinnatase jätkuvalt oluliselt kõrgemal pandeemiaeelsest tasemest.