Avalehele
Turism taastub, kuid jääb maha pandeemiaeelsest tasemest

Turism taastub, kuid jääb maha pandeemiaeelsest tasemest

Eelmise aastaga võrreldes on majutatud turistide arv küll väga tugeva kasvu teinud, kuid see on toimunud tollase turismi madalseisu tõttu. Nii peatus mais aastataguse võrreldes Eesti majutusasutustes välisturiste ligi 8 korda ja siseturiste 75% enam.

See näitab küll majutatud turistide arvu kiiret suurenemist, kuid kaugektki veel mitte turismi taastumist võrreldes pandeemiaeelse ajaga. Majutatud turistide arv jäi mais 23% alla 2019. aasta sama kuu tasemest. Siseturiste oli majutusasutustes 19% enam kui kolm aastat tagasi, kuid välisturiste oli 45% vähem.

Turismisektoril oli majanduses enne pandeemiat oluline mõju

Kuigi majutuse osakaal SKP-s enne pandeemiat oli vaid 0,7%, oli selle mõju majandusele läbi turismisektori oluliselt suurem. Viimane täpsem arvestus turismi osakaalu kohta Eesti majanduses on 2017. aasta kohta. Siis oli turismi otsene osakaal SKP-s 5,4% ja koos kaudse mõjuga 7,9%. Majutuse osakaal turismisektoris on ligi viiendik, mis on selles sektoris pärast elamukinnisvara rendile andmist suuruselt teine tegevusala. Samuti on majutuses loodud lisandväärtuses turismi osakaal kõrge – tublisti üle 80%.

Mitteresidentide tarbimine võib majanduskasvu olulise panuse anda

Koos turismi panusega majanduskasvu läbi lisandväärtuse loomise, oli ka mitteresidentide tarbimise mõju oluline. Kui 2019. aastal oli mitteresidentide tarbimise osakaal Eesti SKP-s 5,6% ja eratarbimises 11,7%, siis pandeemia aastatel kukkus see järsult ja pole ka praegu veel taastunud.

Kuna turism on aasta jooksul väga sesoonne, siis sama on ka mitteresidentide tarbimine. Näiteks, kui selle aasta esimeses kvartalis oli mitteresidentide tarbimise osakaal SKP-s ligi 2%, siis kolm aastat tagasi oli see samal ajal 4%. Eratarbimise suhtes olid need osakaalud aga vastavalt ligi 5% ja 8%. Seega on turismi ja mitteresidentide mõju Eesti majandusele olnud väga oluline.

Lennuliiklus häiritud, majutuse hinnad kasvavad kiiresti

Reisimine on maailmas kiiresti suurenenud, kuid nagu paljude muude kaupade ja teenuste juures, ei suuda pakkumine ka lennuliikluses sammu pidada kasvanud nõudlusega. Samuti on suurenenud kulude ja suurema nõudluse tõttu majutuse hinnad kiiresti kasvanud – juunis tõusid Eestis majautuse hinnad aastases võrdluses ligi veerandi ja aasta esimesel poolel ligi 16% võrra.

Turistide arv 55-70 protsendini pandeemiaeelsest tasemest

Maailma turismisektor kaotas Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) hinnangul 2020. aastal ligi 1 triljonit USA dollarit ja ka möödunud aastal jäi saamata tulu umbes samasse suurusjärku. UNWTO prognoosi järgi jõuab turistide arv sel aastal 55-70 protsendini 2019. aasta tasemest. Reisimise kasvule maailmas aitab kaasa koroonapiirangute kaotamine või leevendamine.

Esimeses kvartalis paranes turism eriti just Euroopasisese ja USA-st Euroopasse reisimise arvelt. Turismi kasvu toetab ka pandeemia aastatel paljudes riikides, sealhulgas Eestis, kuhjunud erakorraliselt suured hoiused, mis peidavad endas nõudlust. Samas pidurdab nõudlust kiire hinnakasvu tõttu vähenev ostujõud. Sõjal Ukrainas on globaalselt küll piiratud otsene mõju turismile, kuid see avaldab negatiivset mõju reisimisele Ida-Euroopas.

Märksõnad: Majandus, Turism