Avalehele
Noored iseseisva elu alustamisel: oma kodu soetamine ja esimese laenu võtmine

Noored iseseisva elu alustamisel: oma kodu soetamine ja esimese laenu võtmine

10.07.2024

Karjääriteed alustanud noored mõtlevad sageli korteri üüri makstes, kas äkki oleks mõistlikum osta hoopis oma kodu ning tasuda üüri asemel eluasemelaenu makseid. Kodu ostmine on oluline samm ning pikaajaline kohustus, seetõttu toome välja olulisema, mille peale enne laenu võtmist mõelda.

Kodulaenuga võetakse pikaajaline kohustus keskmiselt 26. aastaks ning seepärast on mõistlik võtta aega ja teha võimalikult põhjalikku eeltööd. Soovitav on täita ära laenutaotlus ning kasutada võimalust asjatundliku laenuhalduriga vestelda, et milleks vara ostes ja laenu võttes valmis olla. Laenutaotluse täitmine on tasuta ja muidugi ei kohusta see laenu võtma, kuid kindlasti toetab plaani teostumist. Võimalus on ka ise panga kodulehel oleva laenukalkulaatoriga mängida, mõtestada enda jaoks lahti igakuine laenumakse, hinnata lisaks laenuperioodi pikkust ja intressikulu omavahelist seost. Kui aga ühendada mõlemad tegevused – esmalt arvutada välja kalkulaatoriga laenu ja maksete suurus ning siis kraadida laenuhalduriga oma mõtteid, nii saab selgust ja julgust juurde või toob haldur välja nüansse, millele sa ise poleks võib-olla tulnud.

Esimese laenu planeerimine

Planeerides kodu ostmist, tuleks eelnevalt hinnata oma maksevõimet ehk seda, kas ja kui palju oled nõus igakuiselt laenu tasuma, millest omakorda sõltub, kui palju pangast laenu võtad. Swedbanki maksimaalse laenusumma kalkulaator annab esmase ülevaate, kui palju pank võiks laenu anda, see võib vahel olla rohkem, kui oskad oodata. Hea on teada, et laenumakseteks võib kuluda kuni 50% regulaarsest sissetulekust. Maksevõime hindamisel võetakse arvesse inimese igakuist regulaarset ja jätkusuutlikku sissetulekut, ülalpeetavate arvu, olemasolevaid laenukohustusi ning seda, kas laenu võetakse üksi või koos kaastaotlejaga.

Maksevõime järel teine oluline osa on omafinantseeringul. Esimesele mõttele osta kinnisvara, järgneb tavaliselt distsiplineeritud säästmine, sest vajalik omafinantseering on tavapäraselt vähemalt 15% vara hinnast. Kui noor sobib KredExi käenduse sihtgruppi, siis on tal võimalik kasutada madalamat omafinantseeringu määra, mis on minimaalselt 10%. Keskmiselt läheb omafinantseeringu kogumiseks 3 aastat, kuid alati sõltub see ka sellest, millised on sissetulekud ja kui suure osa on noor valmis kõrvale panema. Päris ilma omafinantseeringuta on võimalik laenu võtta koos lisatagatisega, mis pigem võiks kuuluda laenuvõtjale endale.

Mida tähendab Kredexi käendus?

KredEx pakub eluasemelaenu käendust, et toetada inimesi esimese kodu soetamisel. Käendust saavad kasutada näiteks noored pered, energiatõhusa vara soetajad ning kuni 35-aastased spetsialistid. Viimaste hulka kuuluvad noored, kes on omandanud kõrghariduse, keskerihariduse või kutsehariduse ning on kas töötajad või ettevõtjad.

Tuleb arvestada, et KredExi käenduse suurus võib olla kuni 24% laenu tagatise väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Energiatõhusa eluaseme ostja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupis ulatub käenduse suurus kuni 50 000 euroni.

Käendus ei ole toetus, laenu võtab ikka laenuvõtja ise, KredEx käendab konkreetset summat ning käenduse ühekordne tasu on 3% käendatavast summast.

Siiski tuleb meeles pidada, et KredExi käenduse saamine ei tähenda, et pank laenu väljastamise analüüsi kuidagi leebemalt saab suhtuda. Kodulaenu saamiseks on vaja lisaks omafinantseeringule ka stabiilset sissetulekut, head krediidiajalugu ja sobivat tagatist. Tagatisvara pangale, kuid inimesele ikkagi tema kodu, võiks olla heas seisukorras ja likviidne. Halvas seisukorras vara finantseerimisel soovib pank teada, millistest vahenditest vara korda tehakse ning kas selleks on vaja veel täiendavalt laenuraha. Ei ole mõeldav, et pank finantseerib vara, mis ei ole täna ja ka ei saa lähitulevikus elamiskõlbulikuks.

Kinnisvara likviidsus tähendab seda, kui lihtne on kodu hiljem sarnase hinnaga edasi müüa ning selle määrab näiteks asukoht, suurus ja planeering ning energiatõhusus. Suuremates linnades, eelkõige Tallinnas asuvad korterid on alati maapiirkondade omadest likviidsemad. Ostjad eelistavad veidi vähem esimesel korrusel või soklikorrusel asuvaid kortereid ning vahel peljatakse ka liiga suuri kortereid. Kõige nõutumad on 40–55-ruutmeetrised paaritoalised korterid.

Pank hindab laenutaotleja maksevõimet ja usaldusväärsust

Samuti hindab pank laenutaotleja maksevõimet ja usaldusväärsust. Levinuim kodulaenust keeldumise põhjus on näiteks halb krediidivõime. Nii vähendavad laenutaotlejate usaldusväärsust varasemad laenumaksetega hilinemised, SMS-laenud, tihedad kasiinokülastused jne. Kui inimesel esineb sageli ka hilinemisi kommunaalmaksete, telefoniarvete või muude võlgnevuste tasumisega, mis on kantud ka krediidiinfo registrisse, siis viitab see kehvale finantsdistsipliinile.

Kodulaenu võttes tuleb kaaluda laenutingimusi, hinnata panka tervikuna ja ka seda, kas suhtlemine on olnud sujuv ning millised tehnilisi võimalusi ta pakub laenuperioodi jooksul. Õige lahenduse leidmine aitab vältida hilisemaid finantsraskusi ning tagada stabiilsema tuleviku. Kodulaenu võtmine ei ole ainult finantsiline kohustus, vaid ka pikaajaline elustiili ja elukorralduse muutus. Seetõttu tasub teha teadlik ja läbimõeldud otsus, mis toetab noorte tulevikuplaane ja võimaldab luua stabiilse ning turvalise kodu.

Märksõnad: Kodulaen, noored