Avalehele
Noored kliendid andsid Swedbankile kõrge hinnangu

Noored kliendid andsid Swedbankile kõrge hinnangu

14.03.2023

93% Swedbanki 18-30-aastaseid kliente hindas oma rahulolu pangaga kõrgeks. Aastaga on suurenenud noorte huvi pensioni ja oma tuleviku kindlustamise vastu.

Swedbanki teenustega väga rahul olevate noorte osakaal on kasvanud nelja protsendipunkti võrra selgub 2023. aasta alguses tehtud uuringust. 61% 18-30-aastaseid Swedbanki kliente märkisid uuringuküsimustele vastates, et on panga teenustega väga rahul, andes Swedbankile maksimumhinde skaalal 1-5ni. Kolm aastat tagasi andsid pangale maksimumhinde 49% noortest ning eelmisel aastal 58% noortest. See tähendab, et kolme aastaga on noorte rahulolu Swedbanki teenustega kasvanud järjepidevalt, kokku 12 protsendipunkti võrra. Noortest, kes eelistavad pangaga suhelda vene keeles, andsid Swedbankile sel aastal kõrgeima hinde – lausa 70%. Kõigist vastanuist on rahulolevate klientide osakaal 93% (hinne 4 ja 5).

Uuringutulemused näitavad, et noored mõtlevad aina enam oma tuleviku kindlustamisele. Enim ootavad noored pangalt infot ja tuge investeerimisega alustamises ja oma esimese kodu ostmises. Ka pension on muutunud noortele varasemast olulisemaks. 18-30-aastaste klientide seas on huvi pensionitoodete vastu tõusnud aastaga kolmandaks kõige olulisemaks teemaks. Võrreldes 2022. aastaga huvitub pensionitoodetest 5% võrra rohkem noori.

Kõige rohkem tõid noored Swedbanki eelistena esile tasuta maksete tegemise võimalust, madalaid pangatasusid ning võimalust saada pangalt 18. sünnipäeval kingituseks esimesi fondiosakuid.

Uuringust ilmneb, et noored hindavad kõrgelt Swedbanki digitaalseid lahendusi ja tooteid. Swedbanki äpp on noorte jaoks kõige olulisem kanal, mille kaudu pangaga suhelda ja rahaasjade teemal infot saada.

“Juba mitmes aasta noorte klientide küsitluste tulemusi näitab, et neile on üha olulisemad toimivad tööriistad ja hüva nõu, millega oma iseseisvat elu ja finantstulevikku planeerida. Noored ootavad pangalt tuge oma elus oluliste otsuste tegemisel ja töötame pidevalt selle nimel, et olle selle ülesande kõrgusel,” sõnas Swedbanki noortepanganduse juht Triin Jalakas.

Swedbanki uuringus osales 11 151 vastajat vanuses 18-30 eluaastat. Veebipõhine uuring viidi läbi eesti ja vene keeles 2023. aasta jaanuaris.