Avalehele
Swedbank tuletab meelde: mustalt töötamine vähendab noorte tulevast pensionit

Swedbank tuletab meelde: mustalt töötamine vähendab noorte tulevast pensionit

17.06.2024

Facebooki Kogumispäeviku gruppi kirjutas hiljuti jälgija, kelle tuttava 17-aastane laps otsis suveks ettekandjana tööd mõnda kohvikusse või restorani, kuid protsess osutus arvatust keerukamaks, sest noorel oli raske leida tööandjat, kes sõlmiks temaga töölepingu. Seevastu lepinguta oleks noor tööle saanud. Me võime küll arvata, et “mustalt töötamine” on jäänud kaugesse minevikku, kuid kahjuks leidub endiselt tööandjaid, kes meelitavad noori tööle suulise kokkuleppe ja ümbrikupalgaga.

Esimene töökoht õpetab noorele distsipliini, meeskonnas töötamist ja raha väärtust. Samuti kaasnevad esimese palgaga väärtuslikud finantstarkused: mis maksud lähevad sinu palgalt maha? Kuidas neid arvestatakse? Kuidas käib tuludeklaratsiooni esitamine ja tulumaksu arvestamine? Samuti kuidas võtta puhkust, haiguslehte ning millised on sinu kui töötaja õigused ja kohustused? Need kõik on eluks väga vajalikud teadmised, mida saab omandada vaid ausa tööandja juures.

Mustalt töötamisega kaasneb enamasti suur hulk probleeme

Maksu- ja Tolliamet tegeleb aktiivselt noorte teadlikkuse tõstmisega, et tööturule sisenejad oskaksid tabada ohumärke, mis viitavad seaduse rikkumisele. “Enne tööle asumist tuleks kontrollida tööandja tausta, milleks saab kasutada avalikke andmebaase, tavapärast otsingumootorit või küsida sõpradelt, vanematelt ja tuttavatelt ettevõtte kohta,” ütles MTA tulumaksu osakonna tööjõumaksude riskijuht Marc Mälter.

Näiteks kui ettevõttes toimetab igapäevaselt kümmekond inimest, aga ametlikes andmebaasides on märgitud vaid paar töötajat, siis võib see viidata mustalt töötamisele. “Ettevõtte kohustus on kanda töötajad juba enne tööle asumist töötamise registrisse ning sõlmida nendega kirjalik tööleping. Esimest saab noor ise kontrollida – MTA saadab kõigile märgukirja, kui neid on töötajaks registreeritud,” ütles Mälter.

Sama oluline on see, et noore töötaja palgalt tasutakse ausalt kõik maksud ehk et osa palgast ei tuleks ümbrikus. „Ümbrikupalga saaja riskib haigus-, koondamis- ja töötuhüvitistest ilma jäämisega,“ rääkis Mälter. „Oluline on aga seegi, et ümbrikupalga saaja on võimalike töövaidluste korral alati nõrgemal positsioonil, näiteks kui tööandja kokkulepitud tasu ei maksa, on ametliku lepinguta töötajal seda hiljem väga raske nõuda,“ lisas ta.

Noor peaks arvestada sellega, et võttes teadlikult vastu ümbrikupalka, tuleb ka mustalt saadud tasu tema aasta tuludeklaratsioonil tuluna deklareerida ning tasumata tulumaksu ise tasuma.

Õigesti tasutud maksud tähendavad tulevikus suuremat pensioni

Enda õiguste eest seismine võib küll tunduda esmapilgul hirmutav, eriti kui vastas on täiskasvanud inimene, samas on tegemist oluline õppetunniga. Ümbrikupalk tähendab seda, et riigil jääb saamata vajalik maksutulu, mille eest saame kodanikena kasutada tervishoiuteenuseid, õppida tasuta ülikoolis ning elada turvalises keskkonnas.

Lisaks kaotab noor ümbrikupalka vastu võttes oma tulevasest pensionist. Nimelt läheb noore töötaja brutopalgast 2% pensionisambasse ja riik lisab sellele 4% juurde. Kusjuures alates 2024. aasta jaanuarist on võimalik oma sissemakseid tõsta 4% või 6%. Riigi panus jääb igal juhul 4%. Kui aga palka makstakse kas täielikult või osaliselt mustalt, siis koguneb pensionisambasse selle võrra vähem raha. Noorele on see aga äärmiselt kahjulik, sest aeg on investori parim sõber. Mida varem hakata pensionisambasse koguma, seda kiiremini hakkab liitintress koguja jaoks tööle. Seetõttu soovitan vaadata noortel üle ka oma pensionisamba valik. Noorel inimesel on ees pikk kogumisperiood ning tema riskiisu võiks olla keskmisest suurem. Neil, kes on alles täisealiseks saanud, pole mõistlik koguda oma pensionit väikese tootlusega konservatiivsesse fondi, selle asemel tuleks vaadata kõrge tootluse ja madalate tasudega indeksfondide poole. Küll aga peab pensionisamba valikuga käima kaasas ausa tööandja leidmine – fondi tootlus võib olla küll hea, aga kui sinna makseid ei laeku, siis pole sellest suurt kasu.