Avalehele
Detsembris saavad Eesti indeksfondid 4-aastaseks

Detsembris saavad Eesti indeksfondid 4-aastaseks

2016. aasta lõpus said pensionikogujad võimaluse lisaks aktiivselt juhitud pensionifondidele usaldada oma pensionivara kasvatamise ka indeksfondide hoolde. Olime üks esimestest, kes indeksfondi pakkuma hakkas, tuues turule tänaseni ainulaadse elutsüklifondi.

Elutsüklifond eristub teistest fondidest selle poolest, et seda ei pea pensioniea lähenedes konservatiivsemaks vahetama. Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda madalam peaks olema pensionifondi riskitase. Elutsüklifondis väheneb riskitase ajas automaatselt ja nii sobib see terveks kogumisperioodiks.

Meie elutsüklifondi K1990-1999 nimi viitab, et see on ennekõike mõeldud 90-ndatel sündinud noortele. On vist nii, et nooremana tundub pension väga kauge teema. Elutsüklifondi puhul piisabki liitumisest ning rohkem pensionifond enam tähelepanu ei nõua. Samas sobib see fond ka vanematele kogujatele, kelle riskitaluvus on kõrgem ning kes soovivad koguda just indeksfondis. Elutsüklifondis kogub juba ligi 17 000 inimest, kellest enamik (89%) on 30 aastased või nooremad. Lisaks on elutsüklifondil ka aktiivselt juhitud fondidest pisut soodsamad tasud. Viimane aspekt võib olla ka põhjuseks, miks iga kümnes K1990-1999 koguja on vanem kui 30 aastane.

Kuidas indeksfondidel läinud on?

Täna on Eestis viis indeksitesse investeerivat pensionifondi, millest neli võivad maksimaalselt 100% paigutada aktsiatesse ning Tuleva üks fond on konservatiivne, kuni 10% aktsiate osakaaluga. Üldse kogub Eestis II samba indeksfondidesse hetkel umbes 54 000 inimest.

Vaadates, kuidas on läinud Swedbanki indeksfondil võrreldes konkurentide sarnaste strateegiatega fondidega, on hea meel tõdeda, et meie fond on omasugustega võrreldes algusest peale tipus püsinud. Kui 2019. aasta sügisel laienesid pensionifondide investeerimisvõimalused, muutsime koheselt elutsüklifondis aktsiate osakaalu 100%-le. See muudatus on end tänaseks tubli tootluse näol ka õigustanud.

Indeksfondid on nende mõne aastaga leidnud endale arvestatava hulga kogujaid.

Samas näitas kevadine kriis selgelt, et aktsiaturgude kukkumine pani paljud muretsema oma pensionivarade käekäigu pärast. Fondid, kus aktsiate osakaal oli kõrgem, sh ka indeksfondid, kukkusid küll konservatiivsemate fondidega võrreldes mõnevõrra rohkem, aga sedavõrd kiirem oli ka hilisem taastumine. Nüüd sügisel turgude taastumisele tagasi vaadates võib väita, et kui seda just ei nõua lähenev pensioniiga, ei olnud siis fondi konservatiivsemaks vahetamine tõenäoliselt parim otsus. Seega noorematele kogujatele, kes soovivad oma pensionivara soodsalt, pikaajaliselt tõenäoliselt keskmisest rohkem ja seejuures mugavalt kasvatada, on K1990-1999 parim lahendus!

 

Swedbanki pensionifondide fondivalitseja on Swedbank Investeerimisfondid AS. Tutvuge fondide prospektide ja põhiteabega aadressil www.swedbank.ee/fondid või lähimas Swedbanki kontoris. Lisainfo saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil 613 1606 või e-posti aadressil investeerimistugi[at]swedbank.ee.

Märksõnad: II sammas, Pension, Pensionifond