Avalehele
Kaotasime III samba pensionifondide väljumistasud üle 55-aastastele klientidele

Kaotasime III samba pensionifondide väljumistasud üle 55-aastastele klientidele

27.03.2019

Tegime suure põhimõttelise muudatuse III samba pensionifondide väljumisloogikas. Alates 27. märtsist (kella 16st) saavad kõik Swedbanki III samba kliendid,  kes on jõudnud vanusesse, mil neile rakendub seadusega ette nähtud tulumaksusoodustus, oma III sambasse kogutud raha kasutusele võtta ilma väljumistasuta.

Muudatus on ajendatud soovist teadvustada klientidele pensionisäästude olulisust ning nende kasutamise sihipärasust. Üheks III samba eeliseks on kahtlemata selle paindlikkus, kuid samas näeme, et vanaduspõlveks kogutavaid vahendeid võetakse sageli liiga kergekäeliselt enneaegselt kasutusele ning sellega kaotatakse ka tulumaksusoodustus. Kehtiva seaduse järgi rakendub tulumaksusoodustus, kui III sambasse kogutud summa võetakse kasutusele alates 55. eluaastast. Soodustamaks pikaajalist kogumist ning kõikide III samba hüvede kasutamist, kaotasime omalt poolt ka väljumistasud klientidele, kes on sellisesse vanusesse jõudnud. Loodame, et see motiveerib kliente rohkem kaaluma, millal ja kuidas oma pensioniks kogutavaid sääste kasutada.

Uus soodne sisenemis- ja väljumistasudeta pensionifond

Samuti tõime selle aasta veebruaris turule ka uue soodsa III samba pensionifondi „Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)“. Uus fond investeerib kogu vara nn passiivse indeksinvesteerimise põhimõtetel globaalsetele arenenud riikide aktsiaturgudele. Fondi aastane valitsemistasu on 0,49% ning fondil puuduvad sisenemis- ja väljumistasud.

Eesti turul uudse lahendusena sõltub fondist väljumine klientide vanusest. Lõime soodsate tasudega fondi, kus kliendid saavad fondist väljuda alates vanusest, mil neile rakendub seadusega ette nähtud tulumaksusoodustus.

Uus fond võib hästi sobida ka ettevõtetele, kes soovivad oma töötajatele pakkuda tööandjapensionit, kuid sellise lahenduse populaarsuse kasvuks peaks meie maksusüsteemi tekkima seda soosiv maksuerand.

Märksõnad: Pension, Pensionifond