Avalehele
Pensionifondide tootlus ja investeeringud Eesti majandusse

Pensionifondide tootlus ja investeeringud Eesti majandusse

Viimasel ajal on taaskord kõneainet pakkunud pensionifondide investeeringud Eesti majandusse. Swedbanki pensionifondid on viimase kolme aasta jooksul Eesti investeeringuid oluliselt suurendanud.

100 miljonit eurot

Oleme paigutanud pensionifondide raha siinsesse rahavooga ärikinnisvarasse, börsil kaubeldavatesse ja mittekaubeldavatesse aktsiatesse, metsamaasse ning hiljuti rahastasime ambitsioonikat välisturgudele laienevat ettevõtet võlakapitali kaudu. Hetkel otsime võimalusi infrastruktuuri investeeringute tegemiseks – näeme, et see on koht, kus pensionifondid saavad Euroopa Liidu toetusfondide vähenedes oma pikaajalise kapitaliga olulist rolli mängida. Kokku oleme Swedbanki pensionifondidest investeerinud Eesti majandusega seotud erinevatesse projektidesse viimase kolme aasta jooksul ligikaudu 100 miljonit eurot. See on veerand antud perioodil meie fondidesse laekunud sissemaksetest.

Kas seda on parasjagu, liiga vähe või liiga palju, jäägu igaühe enda otsustada. Olen arvamusel, et mistahes numbrilise eesmärgi seadmine on ülesande valest otsast lahendama hakkamine. Pensionifondid peavad leidma positiivse tootlusega investeeringuid nii Eestis kui ka väljaspool. Kodumaale tehtud investeeringult teenitav tootlus käib üldjuhul käsikäes projektist Eesti majandusele loodava lisandväärtusega. Viimane tähendab omakorda siinset kõrgemat palgataset ning selle kaudu suuremaid sissemakseid meie pensionifondidesse.

Kes sellest võidab?

Kas lõpptulemusena suudame sedasi Eesti majandusse investeerida viiekümne, saja või paarisaja miljoni euro ulatuses, sõltub juba paljudest erinevatest teguritest. Oluline on, et investeering teenib positiivset tootlust. Vaid siis võidavad nendest kõik osapooled – pensionifondi kliendid läbi kõrgema tootluse ja suurema pensioni, Eesti majandus ja palgatöötajad läbi kõrgema lisandväärtuse ning palkade.

Swedbanki kohustuslike pensionifondide viimaste aastate tulemused näitavad, et Eesti majandusse tehtavatelt investeeringutelt on võimalik teenida konkurentsivõimelist tootlust. Oleme suurendanud kodumaiseid investeeringuid ning samaaegselt saavutanud siinsel turul väga head investeerimistulemused (vt tabel).

Tabel. Swedbanki II samba pensionifondide tootluse järjestus võrreldes konkurentidega*

1a 2a 3a 5a
K4 I II I I
K3 I III I I
K2 II III III III
K1 II IV IV IV

*Tabel näitab Swedbanki II samba pensionifondide paiknemist paremusjärjestuses tootluse alusel võrreldes sama aktsiaosakaaluga II samba fondidega. Allikas: Pensionikeskus, seisuga mai 2017.

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta.
Swedbanki pensionifondide fondivalitseja on Swedbank Investeerimisfondid AS. Tutvuge fondide prospektidega aadressil www.swedbank.ee/fondid või lähimas Swedbanki kontoris.