Avalehele
Swedbank loob uue soodsa III samba pensionifondi

Swedbank loob uue soodsa III samba pensionifondi

14.02.2019

Swedbank toob turule uue III samba pensionifondi Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud). Nagu nimi ütleb, investeerib uus fond kogu vara nn passiivse indeksinvesteerimise põhimõtetel globaalsetele arenenud riikide aktsiaturgudele. Fondi aastane valitsemistasu on 0,49% ning fondil puuduvad sisenemis- ja väljumistasud.

Eesti turul uudse lahendusena sõltub fondist väljumine klientide vanusest. Kliendid saavad fondist väljuda alates vanusest, mil neile rakendub seadusega ette nähtud tulumaksusoodustus. Täna on selleks piiriks 55 eluaastat.

Lisaks uue soodsate tasudega fondi loomisele, teeb Swedbank suure põhimõttelise muudatuse ka III samba fondide väljumistasudes. Kõik Swedbanki III samba kliendid, kes on jõudnud vanusesse, mil neile rakendub seadusega ette nähtud tulumaksusoodustus, saavad oma III sambasse kogutud raha kasutusele võtta ilma väljumistasuta. Muudatus jõustub käesoleva aasta märtsis ja on ajendatud soovist teadvustada klientidele pensionisäästude tähtsust ning kasutamise sihipärasust.

Tamla sõnul peaks uus fond hästi sobima ka ettevõtetele, kes soovivad oma töötajatele pakkuda tööandjapensionit, kuid sellise lahenduse populaarsuse kasvuks peaks aga meie maksusüsteemi tekkima seda soosiv maksuerand.