Avalehele
Swedbanki kliendid võidavad pensionifondide haldustasude vähendamisega 900 000 eurot

Swedbanki kliendid võidavad pensionifondide haldustasude vähendamisega 900 000 eurot

Alates 1. veebruarist alanesid taas Swedbanki II samba pensionifondide haldustasud. Kõigi Swedbanki II samba fondide keskmine tasu on nüüd 0,82%, mis on turu keskmisest pea viiendiku võrra soodsam. Tasud on alanenud nii seadusest tulenevate nõuete kui ka panga omapoolsete sammude tulemusena.

Suurima pensionifondide valitsejana pakub Swedbank Investeerimisfondid AS oma klientidele jätkuvalt kõige soodsamate haldustasudega aktiivselt juhitud pensionifonde. Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla tõi välja, et haldustasud langesid tänu fondide mahu kasvule ja turu parimale tootlusele. Viimase 2,5 aasta jooksul on Swedbanki pensionifondide tasud alanenud enam kui kolmandiku võrra – 1,29%-lt 0,82%-ni.

Enamik eestimaalaste pensionirahast on progressiivsetes fondides. Swedbanki K3 pensionifondi tasu on Eesti II samba progressiivsete fondide hulgas madalaim.

Võrreldes teiste Eesti pensionifondidega on Swedbanki II samba aktiivselt juhitud fondid keskmiselt viiendiku võrra ja kõige konservatiivsem pensionifond K1 lausa üle poole soodsamad. Viimane on väga soodne ka rahvusvahelises võrdluses. Väiksem haldustasu tähendab pensionikogujatele suuremat rahalist kokkuhoidu. Tänaste fondimahtude juures võidavad pensionikogujad üle 900 000 euro aastas.

Swedbanki pensionifondid näitasid möödunud aastal väga häid tulemusi. Kõigi meie II samba fondide tootlus oli omas kategoorias parim ning kohati ületas see konkurente märgatavalt. Edu tõid eelkõige kaks tegurit: suurem panus keskmiselt odavamatele ja seetõttu head tõusu näidanud arenevate riikide aktsiaturgudele (eelkõige Aasias) ning eelmistel aastatel tehtud paigutused Baltikumi ärikinnisvara sektorisse.