Avalehele
8 nõuannet tulu deklareerimise hooaja eel

8 nõuannet tulu deklareerimise hooaja eel

Veebruari keskpaigas pühendab suur osa eestimaalasi taas pisut aega möödunud aasta tulude deklareerimisele. Eestis on tuludeklaratsiooni esitamine muu maailmaga võrreldes väga kiire, nii et tunde või koguni päevi kestvaks peamurdmiseks valmistuma ei pea. Tuletan meelde järgnevalt deklareerimise põhitõed, et deklareerimine läheks veel sujuvamalt ega üllataks ootamatustega.

Neil, kel on põhjust oodata tulumaksutagastust, on hea valmistuda ka tagastatud summa mõistlikuks kasutamiseks. Nii saab maksutagastusest enda jaoks maksimumi võtta.

1. Pea silmas tähtaegu

15. veebruaril algab tuludeklaratsiooni esitamine.

28. veebruaril algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis deklaratsiooni esitanud inimestele.

2. mai on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg.

2. oktoober on juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enam makstud tulumaksu tagastamise tähtaeg.

2. Suur osa andmeid on deklaratsioonil juba olemas

Tuludeklaratsioon on osaliselt eeltäidetud, mis teeb selle esitamise palju mugavamaks. Juba enne deklaratsiooni esitamise aega saab oma sissetulekutest ülevaate ka e-MTAs, lisaks on seal ära märgitud eeldatav tulumaksukohustus – ehk see, kui palju on Maksu- ja Tolliameti andmete järgi õigus tulumaksu tagasi saada või tuleb juurde maksta.

Tulumaksuga maksustatav tulu on palgatulu, ettevõtlustulu, renditulu ja litsentsitasud, intressitulu, maksustatavad stipendiumid, toetused, preemiad ja pensionid ning kasu vara võõrandamisest.

Sel aastal on Maksu- ja Tolliameti erilise tähelepanu all n-ö platvormitöötajad, investorid ja krüptokaevandajad.

3. Eluasemelaenu intressid saab maha arvata

Koduomanikel on kasulik tähele panna, et maksustatavast tulust saab maha arvata kodu ostmiseks või kodu ehitamiseks ostetud maatüki ostmiseks võetud laenu intressid, mille nad 2022. aastal pangale tasusid. Seda infot on aga tarvis deklaratsioonis ise üle vaadata ja täiendada.

Tasutud intresside ülevaate leiab internetipangast. Sealt saab edastada intressiinfo Maksu- ja Tolliameti eeltäidetud deklaratsioonile, kuhu kantakse laenuga seotud intresside summa.

Kui kodulaenu saajaid on kaks, kantakse mõlema deklaratsioonile 50% intressisummast. Kui laenusaaja, kes ise on 100% eluaseme omanik, soovib deklareerida kogu summa, peab teine laenusaaja oma eeltäidetud deklaratsioonist intressid käsitsi kustutama. Seejärel saab laenusaaja deklareerida täissumma. Maksusoodustuse saaja peab olema nii laenusaaja, kinnisvara omanik kui ka elanik ning maksimaalselt saab tasutud intresse maha arvata kuni 300 euro ulatuses.

4. III samba sissemaksetelt saab tulumaksu tagasi

Üks olulisemaid põhjuseid, miks III sambasse kogumine on kasulik, on sellelt saadav tulumaksutagastus. Tulumaksu saab tagasi III samba sissemaksetelt, kui need kokku ei ole suuremad kui 15% sinu 2022. aasta brutosissetulekust (ehk sissetulekust enne maksude tasumist). Kokku ei tohiks aastased sissemaksed ületada 6000 eurot.

Näiteks makstes iga kuu III sambasse 50 eurot, koguneb aastaga 600 eurot, millelt saab tuludeklaratsiooniga tagasi 120 eurot.

Kui III sambasse teeb makseid ka tööandja, siis arvestatakse need summad samuti juurde.

5. Investorid peavad saatma investeerimiskonto raporti

Investorid, olgu nad aktiivsemad või passiivsemad, peaksid tulu deklareerimisse pisut hoolikamalt süvenema ning valima, kas deklareerivad investeerimistulu investeerimiskonto süsteemis või tavasüsteemis.

Investeerimiskonto korral tuleb konto raport Maksu- ja Tolliametile saata igal juhul, ka siis, kui kontoga pole aasta jooksul tehinguid tehtud. Investeerimiskonto raportisse tuleb kirja panna kõik summad, mille oled kalendriaasta jooksul kontole kandnud ja sealt välja võtnud. Tulumaksu tuleb aga maksta vaid sellisel juhul, kui oled investeerimiskontolt välja võtnud rohkem raha, kui sinna sisse maksnud. Kui oled unustanud oma investeerimiskonto deklareerida, siis võid kolme aasta jooksul oma maksudeklaratsiooni parandada.

Tavasüsteemis tuleb investeerimistulusid deklareerida vaid siis, kui oled 2022. aastal väärtpabereid müünud. Andmed Eesti Väärtpaberite Keskregistri kaudu toimunud väärtpaberitehingute kohta on deklaratsioonis eeltäidetud, oluline on lisada soetusväärtus. Kui konto on seisnud niisama, siis pole vaja midagi deklareerida. Loe lähemalt artiklist või vaata investeeringute deklareerimise FB webinari.

6. Maksusoodustusi saab üle kanda abikaasale

Abikaasa tuludeklaratsioonile saab üle kanda üldise maksuvaba tulu, eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja laste maksuvaba tulu kasutamata jäänud osa. Kui inimesel on kasutamata maksusoodustusi, siis pakutakse deklaratsioonil automaatselt võimalust kanda need abikaasa deklaratsioonile. Esimesena võiks esitada oma tuludeklaratsiooni abikaasa, kelle aastatulu on väiksem või kellel on mahaarvatavaid soodustusi rohkem.

7. Mõtle, kuidas tulumaksutagastust targalt kasutada

Vahel võib paratamatult jääda mulje, justkui oleks tulumaksutagastus preemia või lisasissetulek. Ometi ei ole see nii – tagasi saadakse oma teenitud raha, mida on üleliia riigile makstud. Swedbanki uuringutes on selgunud, et umbes pool tulumaksutagastuse saanutest kasutab raha igapäevaste kulude katmiseks. Raha on lubanud säästa vaid umbes veerand.

Selleks, et tulumaksutagastus ei „sulaks olematusse“, tasub varakult mõelda, kuidas oleks kõige mõistlikum tagastatavat raha kasutada. Üks variant on panna tagasi saadud summa uuesti III sambasse ja niimoodi taas tulumaksutagastusest võita. Keerulisemad ajad kindlasti näitavad ka selgemalt, kui oluline on rahatagavara ehk nn meelerahufondi olemasolu. Tagasisaadav summa võib olla selle loomise seemneks või ka sellele lisaks. Veel ideid leiad artiklist.

8. Tulumakstutagastust saab ka annetada

Võib-olla on sinu jaoks kõige olulisem hoopis kogukonnale tagasi anda? Tulumaksutagastust on lihtsasti võimalik ka annetada mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele ühendustele. Inspiratsiooni selleks võid leida ka annetamiskeskkonnast „Ma armastan aidata“. Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustuse nimekirjas olevatele ühingutele saab seejuures annetusi teha maksuvabalt.

Loe tulu deklareerimise kohta lisaks Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. Üldise info tulude deklareerimise kohta Swedbankis leiad siit.