Avalehele
Maksusoodustustega investeerijatel on aeg saada 20% riigilt tagasi

Maksusoodustustega investeerijatel on aeg saada 20% riigilt tagasi

Veebruari keskpaigas avas Maksu- ja Tolliamet võimaluse deklareerida eelmise aasta tulusid. Eestis on tuludeklaratsiooni esitamine muu maailmaga võrreldes väga kiire, nii et tunde või koguni päevi kestvaks peamurdmiseks valmistuma ei pea. Siin on mõned deklareerimise põhitõed, et deklaratsiooni esitamine läheks veel sujuvamalt ega üllataks ootamatustega.

Neil, kel on põhjust oodata tulumaksutagastust, on hea mõtelda läbi ka see, kuidas seda raha kõige paremini kasutada. Nii saab maksutagastusest enda jaoks maksimumi võtta.

Arvesta tähtaegu

  • 30. aprillini saab tuludeklaratsioone esitada.
  • 5. märtsil hakatakse tulumaksu tagastama veebis deklaratsiooni esitanud inimestele.
  • 1. oktoober on juurde maksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg.

Palju andmeid on deklaratsioonil juba olemas

Tuludeklaratsioon on osaliselt täidetud ning lisaks on seal ära märgitud, kui palju on maksuameti andmete järgi õigus tulumaksu tagasi saada või tuleb juurde maksta.

Tulumaksuga maksustatavaks tuluks loetakse palga-, ettevõtlus-, rendi- ja intressitulu, litsentsitasusid, maksustatavaid stipendiume, toetusi, preemiaid ja pensione ning kasu vara võõrandamisest.

Eluasemelaenu intresse saab maha arvata

Lisaks on kasulik tähele panna, et maksustatavast tulust saab maha arvata kodu ostmiseks või ehitamiseks ostetud maatüki ostmiseks võetud laenu intressid, mis on 2023. aastal pangale tasutud. Seejuures peab maksusoodustuse saaja olema nii laenusaaja, kinnisvara omanik kui ka elanik ning maksimaalselt saab tasutud intresse maha arvata kuni 300 euro ulatuses.

Tasutud intresside ülevaate leiab internetipangast. Sealt saab selle edastada deklaratsioonile, kuhu kantakse laenuga seotud intresside summa. Seda infot on aga tarvis deklaratsioonis ise üle vaadata ja täiendada.

III samba sissemaksetelt saab tulumaksu tagasi

Üks olulisemaid põhjuseid, miks III sambasse kogumine on kasulik, on sellelt saadav tulumaksutagastus. Tulumaksu saab tagasi III samba sissemaksetelt, kui need kokku ei ole suuremad kui 15% inimese 2023. aasta brutosissetulek (ehk sissetulek enne maksude tasumist). Aastased sissemaksed ei tohiks ületada 6000 eurot.

Näiteks kui maksta igas kuus III sambasse 50 eurot, koguneb aastaga 600 eurot, millelt saab tuludeklaratsiooniga tagasi 120 eurot.

Kui III sambasse teeb makseid ka tööandja, siis arvestatakse need summad samuti juurde.

Investor peab saatma investeerimiskonto raporti

Investor, olgu ta aktiivsem või passiivsem, peaks tulu deklareerimisse pisut hoolikamalt süvenema ning esmalt välja selgitama, kas ta deklareerib investeerimistulu investeerimiskonto süsteemis või tavasüsteemis.

Kui investeerimiseks on avatud eraldi arvelduskonto (nn investeerimiskonto), tuleb ka siis, kui kontol pole aasta jooksul tehinguid tehtud, esitada maksuametile kinnitus investeerimiskonto süsteemi kasutusest. Investeerimiskonto raporti saab koostada internetipangas ja selles kajastuvad kõik summad, mis on kalendriaasta jooksul kontole kantud ja sealt välja võetud. Täidetud raport tuleks saata maksuametisse ning veenduda, et deklaratsioonis tabelis 6.5 on see olemas ning tabelites 6.1 ja 8.2 on väljad tühjad.

Tulumaksu tuleb aga maksta vaid sellisel juhul, kui investeerimiskontolt on välja võetud rohkem raha, kui sinna sisse makstud. Kui investeerimiskonto on unustatud deklareerida, siis võib kolme aasta jooksul oma deklaratsiooni parandada.

Tavasüsteemis tuleb investeerimistulusid deklareerida vaid siis, kui 2023. aastal on väärtpabereid müüdud. Eesti Väärtpaberite Keskregistri kaudu toimunud väärtpaberitehingute kohta on andmed juba deklaratsioonis olemas, lisada tuleb soetusväärtus. Kui konto on seisnud niisama, siis pole vaja midagi deklareerida.

Maksusoodustusti saab üle kanda abikaasale

Abikaasa tuludeklaratsioonile saab üle kanda üldise maksuvaba tulu, eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja laste maksuvaba tulu kasutamata jäänud osa. Kui inimesel on kasutamata maksusoodustusi, siis pakutakse deklaratsioonil automaatselt võimalust kanda need abikaasa deklaratsioonile.

Esimesena võiks esitada oma tuludeklaratsiooni abikaasa, kelle aastatulu on väiksem või kellel on maha arvatavaid soodustusi rohkem.

Kasuta maksutagastust targalt

Vahel võib jääda mulje, justkui oleks tulumaksutagastus preemia või lisasissetulek. Ometi ei ole see nii – tagasi saadakse ju enda teenitud raha, mida on üleliia riigile makstud. Swedbanki uuringutes on selgunud, et umbes pool tulumaksutagastuse saanutest kasutab raha igapäevakulutusteks. Raha on lubanud säästa vaid umbes veerand.

Selleks, et tulumaksutagastus ei „sulaks olematusse“, tasub varakult mõelda, kuidas on kõige mõistlikum tagastatavat raha kasutada. Üks võimalus on panna tagasi saadud summa uuesti III sambasse ja niimoodi taas tulumaksutagastusest võita. Keerulisemad ajad kindlasti näitavad ka selgemalt, kui oluline on rahatagavara ehk nn meelerahufondi olemasolu. Tagasisaadav summa võib olla selle loomise seemneks või ka sellele lisaks.

Tulumaksutagastust saab ka annetada

Võib-olla on kõige olulisem hoopis kogukonnale tagasi anda? Tulumaksutagastust on lihtsasti võimalik ka annetada mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele ühendustele. Inspiratsiooni võid leida ka annetamiskeskkonnast „Ma armastan aidata“. Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustuse nimekirjas olevatele ühingutele saab seejuures annetusi teha maksuvabalt.


Tulude deklareerimise kohta saad teadmisi ammutada ka siit ning vaadata lapsele tehtud investeeringute deklareerimise videot.