Avalehele
Suurimad püsikulud Riias elades, väikseimad Tallinna elanikel

Suurimad püsikulud Riias elades, väikseimad Tallinna elanikel

27.04.2016

Balti riikides pealinnade leibkonna kulutuste analüüsi andmeil kulutab neljaliikmeline perekond toidule, kodule ja ühistranspordile Tallinnas ligi 493 eurot, Vilniuses 525 eurot ja Riias ligi 585 eurot kuus. Toidule, kodule ja transpordile kulub Riias 41%, Vilniuses 40,4%, ja Tallinnas 24% leibkonna sissetulekust.

Kuigi rahalises mõttes on elamiskulud Baltimaade pealinnades sarnased, erineb riigiti märkimisväärselt summa, mis jääb elanikele kätte pärast püsikulude kandmist. Kui Tallinnas elaval perel jääb kolmest suuremast kululiigist – toit, eluase ja transport – üle 1560 eurot, siis Riia ja Vilniuses jääb peredele muudeks kuludeks alles vastavalt 840 ja 774 eurot. Neljaliikmelise leibkonna igakuine sissetulek koos peretoetustega on Riias 1425 eurot ja Vilniuses 1299 eurot, Tallinnas aga 2053 eurot. Eelmise aastaga võrreldes kasvas leibkonna kuusissetulek Vilniuses 63, Riias 83 ja Tallinnas 100 euro võrra.

„Tallinlastel jääb üle peaaegu kaks korda rohkem raha kui elanikel naaberpealinnades, ning see tuleneb peamiselt keskmise palga erinevusest. Tallinna peredel jääb rohkem raha kätte ka tasuta transpordisüsteemi tõttu,“ selgitas teabekeskuse juht Lee Maripuu. Ühistransport on kõige kallim Riias, kus neljaliikmeline pere kulutab sellele 100 eurot ehk 7% igakuisest sissetulekust. Vilniuses ulatuvad transpordikulud 64 euro ehk 5%ni leibkonna eelarvest.

Toit on endiselt Balti pealinnade elanike suurim kuluartikkel, kuid selle osakaal leibkondade eelarves on hakanud viimasel paaril  aastal kahanema. Näiteks 2014. aastal kulutas Riias elav perekond toidule igakuiselt 27% oma sissetulekust, aga sel aastal ainult 22%. Sama suundumust võib näha ka Eestis – 2014. aastal kulutas Tallinnas elav perekond toidule 18% oma sissetulekust, kuid sel aastal 15%. Vilniuse leibkonnad kulutavad toidule 24% sissetulekust.

Tänavu veebruaris Tallinna, Riia ja Vilniuse supermarketites kogutud andmete põhjal on kõige kallim toidukorv Riias, makstes 320,38 eurot kuus. Odavam on neljaliikmelise pere toidukorv Tallinnas (311,25 eurot) ja Vilniuses (309,74 eurot). Sarnane toidukorv maksab Lätis 3,4% enam kui Leedus ja 2,9% enam kui Eestis. „Arvestades seda, kui suur on toidu osakaal pere-eelarves, on loomulik, et allahindlused ja sooduskampaaniad mõjutavad oluliselt elanike ostuotsuseid. See on üks võimalus oma igakuiseid väljaminekuid vähendada ja hoida oma eelarvet kontrolli all,“ märkis Maripuu ja lisas, et Nielseni tarbimisuuringute andmeil otsib enam kui kolmandik Eesti tarbijatest poes käies sooduspakkumisi ja 16% neist läheks parimate eripakkumiste pärast ka teise poodi.

Elamiskulud Baltimaades

 

4 fakti elamiskulude analüüsi kohta:

  • Tallinnas on keskmine netokuupalk ligi 900 eurot. Kahe leivateenija ja kahe lapsega leibkonna sissetulek on suurim Tallinnas, ulatudes koos lapsetoetuste ja maksusoodustustega 1953 euroni kuus. Järgnevad Riia (1342 eurot) ja Vilnius (1236 eurot).
  • Arvestades keskmist palka ja sotsiaaltoetusi, kasvas neljaliikmelise pere sissetulek aastaga Tallinnas ja Vilniuses 5,1% ja Riias 6,2%. Eestis mõjutas kahelapselise perekonna sissetuleku suurenemist keskmise brutopalga kasv, kuid ka lastetoetuste ning tulumaksuvaba miinimumi tõus 2016. aasta alguses.
  • Ühe inimese kuine minimaalne toidukorv maksab Tallinnas ligi 88 eurot ja neljaliikmelisel perel veidi enam kui 311 eurot kuus.
  • Perede elujärg balti pealinnades on viimase kahe aastaga paranenud. Kui 2014. aastal jäi neljaliikmelisel Tallinna perel pärast sundkulutusi toidule, kommunaalteenustele ja transpordile kätte 71% sissetulekust, siis 2016. aastal 76% ehk 1560 eurot.

Elamiskulude analüüsist: Toidukorvi tootehindade andmeid kogus Swewdbanki rahaasjade teabekeskuse tellimusel 2016. aasta veebruaris AC Nielsen Baltics.
Andmed sooduspakkumiste ja tarbijakäitumise kohta pärinevad uuringutest: Nielsen Retail Measurement – ScanTrack with casuals ja Nielsen Shopper Trends 2015.