Tööstussektori tootmismahtude langus süveneb, kuid tarbimine on tugev

Tööstussektori tootmismahtude langus novembris süvenes.