Avalehele
Tartu ülikool ja Swedbank alustavad koostööd innovatsiooni alal

Tartu ülikool ja Swedbank alustavad koostööd innovatsiooni alal

30. novembril allkirjastasid Tartu ülikooli rektor Volli Kalm ja Swedbank Eesti juhatuse esimees Robert Kitt raamlepingu, mis sõnastab eesmärgid pikaajaliseks koostööks majanduse, IT ja matemaatika valdkonnas, arendades õppekavasid, panustades õppetöösse ning toetades interdistsiplinaarsete projektide elluviimist.

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm rõhutas, et Tartu ülikooli ülesandeks on anda oma lõpetajatele parim hariduslik ettevalmistus ja innovaatiline mõtteviis ning ülikoolil on hea meel igast koostööpartnerist, kellega ühiseid arendustegevusi ellu viies saab seda ülesannet veel paremini täita.

„Swedbanki panus ülikooli õppetöö uuendamisse aitab kaasa positiivsetele muutustele nii ülikoolis kui ka meid ümbritsevas maailmas. Eriliselt hea meel on tõsta esile Swedbanki tuge eesti keele ja kultuuri väärtustamisel ning selleks emakeelse teabetarkvara loojate esiletõstmisel Miljon+ projekti raames,“ lisas rektor peatselt saabuvale rahvusülikooli aastapäevale viidates.

Ettevõtted ning teadus- ja arendustegevus tuleb kokku viia

Robert Kitt, Swedbanki Eesti juhatuse esimees toonitas, et riigi majanduslik edu sõltub sellest, kui hästi õnnestub teadusasutustel ja ettevõtetel ühiselt innovatsiooni panustada – see on nii praktikas kui teaduslikes uurimustes korduvalt kinnitust leidnud. „Võti peitub selles, kuidas Eesti tugevates majandussektorites viia kokku ettevõtted ning teadus- ja arendustegevus. Eesmärgiks on, et innovatsioon leiaks tee ettevõtetesse, kus uued ideed on võimalik kommertsialiseerida: muuta toodeteks ja töökohtadeks,” sõnas Kitt.

Lisaks praktikakohtade pakkumisele, õppetöösse panustamisele ning programmide väljatöötamise toetamisele tehakse koostööd ka eesti keele ja kultuuri säilitamise eesmärgil, panustades Vikipeedia Miljon+ projekti eeskätt finantsalase terminoloogia eestikeelsete artiklite kirjutamisel. Samuti osaleb Swedbank kuldsponsorina detsembris toimuval sTARTUp Day festivalil, kus kuulutatakse muuhulgas välja stardirahastu Prototron võitjad.

Lisaks planeeritakse pikaajalist koostööd IT valdkonnas, arendamaks andmemodelleerimise ja –teaduse kompetentsi ning samuti on Swedbank väga huvitatud ka innovatsiooni- ja ettevõtlusalasest koostööst ülikooliga laiemalt, mis saab uue sünergia planeeritavas õppehoones Delta.

Swedbank ja Tartu ülikool teevad juba aastaid koostööd

Koostöö raamlepingu allkirjastamine on loomulik jätk juba varasematele mitmetele koostööprojektidele, sh Marlon Dumas professuuri toetamine (2007. aastal loodud tarkvaratehnika professuur, mis on ainus täismahus erasektori rahastatav professuur Eestis. Marlon Dumas professuur on andnud tugeva tõuke rahvusvahelistumisele ülikoolis, viies rahvusvahelise tarkvaratehnika magistriõppekava avamiseni 2009. aastal) ning 2015. aasta kevadel avatud matemaatilise majandusteaduse inglisekeelse magistriõppekava toetamine.

Foto: Andres Tennus / Tartu ülikool