Avalehele
Anname hoogu kõrget rohemärgist taotlevale Rimi logistikakeskusele

Anname hoogu kõrget rohemärgist taotlevale Rimi logistikakeskusele

Infortari tütarettevõte ja Swedbank sõlmisid lepingu, millega Swedbank aitab Infortaril arendada Rimi tarbeks Tallinna külje alla Laagrisse uut logistikakeskust. Infortari ehitusfirmade poolt ehitatav ja arendatav keskus taotleb 2025. aastal valmivale hoonele rahvusvahelist BREEAM sertifikaati. See on Euroopa tuntuim hoonete hindamise ja sertifitseerimise rohemärgis.

Kliendi ja töötajate vajadused esikohal

Uus logistikakeskus võimaldab Rimil koondada ühe katuse alla rahvusvahelise suurkontserni kohalikud logistika operatsioonid. Lisaks annab see võimaluse arendada välja kaasaegse keskköögi ning luua kestlikkuse mõtteviisist lähtuv peakontor – komplekt, mis aitab teenindada Rimi Eesti kliente parimal võimalikul viisil. A-energiaklassi logistikakeskus ehitatakse vastavalt rahvusvahelise BREEAM sertifikaadi nõuetele, mis tõendab, et hoone vastab kõrgetele energiatõhususe ja kestlikkuse standarditele.

24 200 m2 hoone kogumaksumus on üle 28 miljoni euro, milles Swedbank osaleb 17 miljoni euroga peafinantseerijana ettevõtte omafinantseeringu kõrval. „Infortar on meie pikaajaline klient ja meil on hea meel toetada teda äri laiendamisel. Infortari arendatava Rimi uue logistikakeskuse näol on tegemist tugeva projektiga, mis vaatab tulevikku ja arvestab igakülgselt kliendi vajadustega. Teenindusettevõttena tajume meiegi, kuidas ühtviisi oluline on võimaldada oma töötajatele kaasaegsed ja keskkonnasäästlikud töötingimused, nagu ka luua logistilised protsessid, mis teenindaks lõpptarbijat parimal võimalikul viisil. Ühtlasi rõõmustab meid see, et juba eos on Infortaril plaanis ehitada hoone, mis kvalifitseeruks hoonete mõistes maailma tippu kuuluvale rohemärgisele,“ kommenteeris Swedbanki korporatiivpanganduse osakonna juhataja Mihkel Utt koostööprojekti.

Kinnisvara valdkond pakub kasvuruumi

Infortari juhatuse esimehe Ain Hanschmidti sõnul pakub kinnisvara valdkond täna võimalusi ja kasvuruumi. „Kinnisvara on meile kolmas oluline segment energeetika ja laevanduse kõrval – täiendavalt juba olemasolevale 100 000 m2 suurusele kinnisvaraportfellile on meil arenduses ehitusloaga projekte 66 000 m2 ulatuses. Rimi logistikakeskuse projekt vastab hästi meie investeerimispoliitikale – seda nii hoone energiatõhususe ja kestlikkuse aspektide kui ka tugeva ankurrentniku tõttu,“ sõnas Hanschmidt
Sügisel läbi viidud uuringu kohaselt plaanib, vaatamata väljakutsete rohkele majanduskeskkonnale, viiendik Eesti ettevõtetest kaasata järgneva aasta jooksul kapitali investeeringute tegemiseks. 67% plaanib investeeringute tegemiseks võtta laenu pangast, suur osa finantseerib investeeringuid ka omavahenditest. „Oleme alati valmis toetama oma klientide ambitsioone, mõtlema igakülgselt kaasa ja leidma rahastusvõimalusi, mis aitaksid nii ettevõtet kui ka laiemalt Eesti majandust ja ühiskonda edasi. Meeldiv on näha kasvavat suunda jätkusuutlikule ettevõtlusele, mis ühtib meie väärtustega. Meie pikaajaline klient Infortar on ettevõttena ka selles vallas eeskuju näidanud,” lisas Utt.

Infortar tegutseb viies riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Infortarile kuuluvad ehitusettevõtted INF Ehitus, INF Infra ja EG Ehitus on rajanud mitmeid keerukaid infrastruktuuriobjekte, teiste seas Eestit ja Soomet ühendava Balticconnectori ning kolm biogaasijaama. Praegu ehitab INF Infra Eesti üht suurimat taristuobjekti – Pärnu kesklinna uut kaarsilda.