Avalehele
Ettevõtete ärimudel peab keskenduma rohkem efektiivsuse kasvatamisele

Ettevõtete ärimudel peab keskenduma rohkem efektiivsuse kasvatamisele

Ettevõtete käibekasv aeglustub

Ettevõtete sektori käibekasv on sel aastal järk-järgult aeglustunud ning kolmandas kvartalis jõudis see 5 protsendini. Arvestades väliskeskkonna halvenemist on see aga veel võrdlemisi hea tulemus. Ligikaudu kaks kolmandiku kogu ettevõtete sektori käibekasvust tuli vaid kahest majandusharust – töötlevast tööstusest ja kaubandusest, samas kui energiatootmise vähenemine oli peamiseks kasvu piduriks. Ettevõtete kulud suurenesid kiire tööjõukulude kasvu mõjul käibest kiiremini. Tööjõukulude kasv on kogu käesoleva aasta jooksul ületanud ettevõtete käibekasvu ning nende osakaal käibes on tõusnud viimase üheksa aasta kõrgeimaks.

Ettevõtete kasumlikkus väheneb

Samas on juba kuus aastat järjest vähenenud ettevõtete kasumlikkus (kasumi osakaal käibes). Vähenenud kasumlikkus tähendab, et ettevõtetel on ka vähem ruumi juhtimisvigade jaoks. Aeglustuv käibekasv, samas kui tööjõukulude kasv püsib väga kiire, muudab ettevõtted haavatavaks, vähendades nende investeerimisvõimekust. Majanduskasvu aeglustumine peaks tööturul pingeid leevendama ja pidurdama sellega ka tööjõukulude kasvu.

Kolmandas kvartalis jätkus ettevõtete tugev investeeringute kasv

Kuigi kolmandas kvartalis kasvasid ettevõtete investeeringud aeglasemalt (12%), kui kahel eelmisel kvartalil, on siiski tegemist jätkuvalt tugeva tulemusega. Tegevusalade lõikes suurenesid investeeringud kõige enam transpordisektoris ja metsamajanduses, kuid kasv oli tugev ka ehituses, veevarustuses ja hulgikaubanduses. Ettevõtete investeeringud on kiiresti kasvanud juba viis kvartalit järjest ning sel aastal on see tõstnud nende osakaalu sektori käibes viimase viie aasta kõrgeimale tasemele.

Investeeringutel on oluline mõju ettevõtete konkurentsivõimele ja kasumlikkusele

Kuigi ettevõtete investeeringute kasv masinatesse ja seadmetesse on viimasel kolmel aastal olnud tugev, on nende osakaal investeeringute struktuuris vähenenud. Täiendavad investeeringud masinatesse ja seadmetesse aitavad aga ettevõtetel tootlikkust parandada ning tulla toime tööjõupuuduse ja selle kallinemisega. Investeeringutel on oluline mõju ettevõtete konkurentsivõimele ja kasumlikkusele. Madalad intressimäärad peaksid aga investeeringuid toetama.

Tööjõu tootlikkuse kasv on sel aastal aeglustunud

Tootlikkuse kasv ei sõltu paraku ainult sellest, kui häid investeerimisotsuseid ettevõtted on teinud ning kui hästi või halvasti nad on juhitud, vaid ka nõudlusest. Koos käibekasvu aeglustumisega sel aastal on aeglustunud ka tootlikkuse kasv. Samas on Eesti tööstusettevõtted liiga tööjõumahukad. Ettevõtete ärimudelit ei saa ehitada ainult lisamahule, fookuses peab olema efektiivsuse kasv.