Avalehele
Käes on aeg investeerida rohepöördesse

Käes on aeg investeerida rohepöördesse

Jätkusuutlikkusest ja kliimamuutusest on saanud üks 21. sajandi peamistest teemadest, mis leiab käsitlust pea kõigis eluvaldkondades: alates teadusest, poliitikast ja äriplaneerimisest kuni muutusteni mõtlemises ja tarbimises. Tänasel päeval ei ole enam ühtegi valdkonda, mida rohepöörde teemad ei puudutaks. Samuti on jätkusuutlikkus, eelkõige keskkonna ja sotsiaalsete riskide aspektist, muutunud aasta-aastalt aktuaalsemaks ka panganduses. Loomulikult vastutavad pangad selle eest, et nende enda äritegevus oleks kooskõlas kõrgeimate kestlikkuse standarditega, kuid samuti on oluline, et meie kaudne mõju keskkonnale läbi meie klientide, oleks hästi juhitud. Lisaks on pangandussektor ka Euroopa Liidu poolt tulenevate regulatsioonide tõttu võtnud, ja veelgi enam võtmas, juhtrolli kogu majanduse rohepöörde osas.

Miks regulaatorid on andnud pankadele rohepöörde juhtrolli? Kuna pangad on majanduse vereringe, on see efektiivne tööriist, et suunata investeeringuid vajalikesse valdkondadesse, et EL-i kliimaeesmärke saavutada. Peamisteks soodustatud investeeringuteks on kujunenud näiteks energiatarbimise vähendamine ning taastuvenergia võimekuse suurendamine. Samuti on lähitulevikus oodata, et regulatsioonid pankadele karmistuvad, mis omakorda tähendab, et suureneb surve analüüsida klientide keskkonna- ning sotsiaalseid riske ning suunata kliente neid riske maandama. Samuti on pankade roll aidata klientidel näha võimalusi, kuhu ja kuidas investeerida, et püsida pikaajaliselt konkurentsis ja sõna otseses mõttes – jätkusuutlikena, nii keskkonna kui ärilises mõttes.

Soodne aeg investeerida energiatõhustamise projektidesse

Seega on hetkel vägagi soodne aeg investeerida panga abiga erinevatesse energiatõhustamise projektidesse – olgu selleks kodu, korteriühistu või ärikinnisvara renoveerimine, või hoopis autopargi uuendamine keskkonnasäästlikemate vastu – võimalused on sisuliselt piiritud. Ärikliendile, olgu ta suur või väike, leiame parima laenutoote ja struktuuri nõustamisel. See on täiesti tasuta – seega, kui ettevõttel on investeerimismõtted, siis tasub kindlasti ka pangaga nõu pidada. Olenevalt tagatisest ja ettevõtte rahavoo võimekusest, jääb keskmine investeerimislaenu intress Swedbankis 3% juurde. Laenuraha vastutustundlik kaasamine võimaldab oma äri kiiremini kasvatada, kasutada ära häid ärivõimalusi laienemiseks või hoopis efektiivistada protsesse. Sageli on laenuga kaasnev kuumakse tunduvalt väiksem investeerimisega saavutatavast säästust – olgu selleks energiasääst, tööjõukulu sääst või hoopis laienemisega kaasnev tulude tõus.

Kokkuvõtteks – ettevõtetel tasub läbi mõelda enda rohepöördega, ja jätkusuutlikkusega laiemalt, seonduvad riskid ja võimalused: see võiks sisaldada nii CO2 mõõtmiseks vajalike protsesside sisse seadmist kui ka energiatõhustamise investeerimisplaane. Rohkem jätkusuutlikke mõtteid ja teemaarendusi leiab Swedbank’i blogi jätkusuutlikkuse lehelt.