Avalehele
Miks pangast alati laenu ei saa?

Miks pangast alati laenu ei saa?

Kui pangalt tuleb laenutaotlusele eitav vastus, siis tuleb see tihti negatiivse üllatusena. Harva suudetakse mõista, et tegelikult on pank teinud otsuse just inimese enda heaolu silmas pidades. Miks annab pank laenutaotlusele eitava vastuse ja mida teha selleks, et laenu saada?

Kui kodu jaoks vajaliku summa kogumisega läheb liiga kaua aega, siis pangast laenu küsimine tundub tänapäeval nii loomulik, et tihtipeale ei osata isegi arvestada sellega, et taotlusele võib tulla eitav vastus. Eitava vastuse saamise põhjused võivad olla erinevad ja laenuspetsialist selgitab alati, miks öeldakse ei.

Iga laenutaotlus on panga jaoks ainulaadne

Laenutaotluse analüüsimisel võetakse arvesse kõiki laenusooviga seotud aspekte. Panga jaoks on oluline veenduda, et kliendil on regulaarne ja jätkusuutlik sissetulek. Samuti analüüsitakse  olemasolevaid finantskohustusi ja nende varasemat täitmist, säästmise võimekust ja ostetava varaga seotud nüansse, jms.

Suhe kliendi ja panga vahel on pikaajaline, seega panga jaoks on oluline, et kliendi rahaasjad oleksid pikas perspektiivis korras. Pank soovib olla veendunud, et laenukohustus on kliendile jõukohane ka olukorras, kui tema majanduslikus olukorras toimuvad ootamatud muudatused. Näiteks ajutiselt väheneb pere sissetulek või igapäevakulutused suurenevad märkimisväärselt.

Sissetulek vs olemasolevad laenukohustused

Laenutaotluse analüüsimisel on oluline hinnata, kas olemasolevad finantskohustused ja sissetulekud on tasakaalus. Sissetulek võib olla küll arvestatav, aga kui inimesel on juba mitmeid laene, siis ei pruugi uue kohutuse võtmine olla mõistlik. Finantskohustuste tasumiseks võiks üldjuhul minna kuni kolmandik sissetulekust (suurema sissetuleku puhul kuni pool sissetulekust), et jääks raha püsikuludeks ja säästmiseks, aga ka reisimiseks ning meelelahutuseks.

Üheks negatiivse vastuse põhjuseks võib olla ka regulaarne kiirlaenude võtmine. Kui on näha, et see mõjutab laenutaotleja finantsstabiilsust ja maksevõimet, võib see mõjutada ka laenuotsust.

Võlgnevused ja krediidiajalugu

Laenutaotlust hinnates arvestatakse kehtivate ja varasemate võlgnevustega. Kui tuvastatakse, et kliendil on korduvalt olnud probleeme oma finantskohustuste täitmisega, võib pangast tulla eitav vastus. Seepärast on oluline suhtuda laenatavasse summasse kaine mõistusega ja võtta laen, mis on jõukohane.

Omafinantseering

Eitava vastuse põhjuseks võib olla ka piisava omafinantseeringu puudumine. Kodulaenu puhul võiks oma panuseks arvestada vähemalt 10–15%. Võimekus säästa on lisaks märk sellest, et inimene suudab oma rahaasju hästi plaanerida ja tõenäoliselt on ta ootamatuste korral paremini kaitstud.

Eitava vastuse puhul ei tasu kohe alla anda, tuleb vastust ja olukorda eelkõige ise hinnata, vajadusel edasised võimalused koos laenuspetsialistiga üle vaadata ja edasine tegevusplaan paika panna, et jõuda positiivse lahenduseni.

Laena targalt!

  • Pea alati meeles, et iga laen on kohustus ja mõistlik on selle võtmine põhjalikult läbi kaaluda. Hinda oma võimalusi realistlikult.
  • Uue kodu või auto ostmisel on oluline endale teadvustada, et Sa ei ostaks midagi ainult hetke emotsiooni ajel, vaid lähtud reaalsest vajadusest.
  • Mida kiiremini laenu tagasi maksad, seda vähem tasud pangale intressi. Seetõttu on mõistlik võtta laen võimalikult lühikesele perioodile, kuid siiski jõukohase kuumaksega.
  • Enne laenulepingu allkirjastamist peaks läbi mõtlema, kuidas tasud laenumakset siis, kui haiguse või töö kaotamise tõttu sissetulek väheneb või kaob. Seetõttu tuleks võimalusel iga kuu palgast veidi kõrvale panna, et keerulisematel aegadel ei muutuks laenumaksed koormavaks. Säästupuhver annab raskel perioodil palju juurde.
  • Kui peaksid siiski raskustesse sattuma, on oluline, et annaksid pangale sellest võimalikult kiiresti teada. Nii on võimalik leida parim lahendus ja heal juhul üldse vältida rahaliselt keerulist olukorda.
Märksõnad: Eluasemelaen, Kodulaen