Avalehele
Miks pank esitab laenu andmisel ebamugavaid küsimusi?

Miks pank esitab laenu andmisel ebamugavaid küsimusi?

12.10.2018

Oled juba pikka aega unistanud oma uuest kodust, kogunud kokku sissemaksuks piisava summa, kalkuleerinud ja mõistnud, et tuled laenukohustusega toime ja pöördud panka laenutaotlusega. Millistele küsimustele pead olema valmis vastama ja miks?

Kui suured on sissetulekud ja kohustused?

Laenu väljastamisel on üheks oluliseks kriteeriumiks kliendi maksevõime. Pank analüüsib hoolega, millised on inimese sissetulekud ja olemasolevad kohustused, et veenduda, kas laenukohustus on kliendile ka pikas perspektiivis jõukohane. Seepärast võib pank esitada küsimusi sinu sissetuleku kohta. Näiteks küsida, kas lisaks põhipalgale on perel veel täiendavaid sissetulekuallikaid. Kui sissetulek on kuude lõikes kõikuv, siis selgitatakse välja selle põhjus. Väljaminekuid analüüsides võetakse arvesse ka kohustusi, mis võivad kliendil olla teiste inimeste ees. Kui maksad regulaarselt teisele eraisikule raha, võib see tähendada, et tegemist on näiteks eraisikult laenatud raha tagasi maksmisega ning pank võib uurida, mis maksetega on tegemist.

Samuti võidakse uurida sinu perekonnaseisu, perekondlike suhete ning tuleviku plaanide kohta. Näiteks võidakse küsida, millega tegeleb elukaaslane ja milline on tema sissetulek, kuidas on peres vara jaotatud ja kas on sõlmitud varalahususe leping ning kuidas on plaanis uut vara jagada. Need on väga isiklikud küsimused, kuid see info on eriti oluline, kui laenu võetakse koos kaastaotlejaga. Sellisel juhul on pangal oluline hinnata kogu leibkonna majanduslikku seisu ning perspektiive.

Kas oled võimeline säästma?

Teiseks oluliseks aspektiks on inimese või pere võimekus laenukohustuste kõrvalt ka raha säästa. Kodulaen on pikaajaline kohustus ja pangale on oluline olla veendunud, et klient saab hakkama ka siis, kui tema majanduslikus olukorras toimuvad ootamatud muudatused, näiteks väheneb sissetulek või pere suureneb ja igapäevakulutused kasvavad. Oluline on mõista, kas pere on harjunud säästma või pigem kulutatakse kõik ära. Isegi kui sissetulek on piisavalt suur, kuid ei säästeta, siis tuleb aru saada, millele raha kulub ja kas täiendava suure laenukohustuse võtmine on mõistlik.

Kust raha pärineb?

Olenevalt omafinantseeringu suurusest võidakse uurida ka seda, kust omafinantseeringuks kasutatav raha pärineb. Selline küsimus võib tulla ebameeldiva üllatusena. Võib jääda arusaamatuks, miks pank sellist infot pärib – see on ju minu raha. Selliseid küsimusi ei tasu karta. See ei tähenda, et pank klienti milleski kahtlustab. Et teha läbipaistvat ja ausat äri, peame oma kliente hästi tundma. Selle kohustuse panevad meile mitmed regulatsioonid ja kuna pank peab samuti olema võimeline tuvastama kliendi vara päritolu, võime vajadusel küsida selle kohta lisainfot.

Ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Panga ja kliendi suhe toetub vastastikusele usaldusele, seega ootame inimestelt avatud suhtumist. Laen on suur kohustus ja vastutus mitte üksnes kliendi, vaid ka panga jaoks. Just sellepärast küsitakse ka mõnevõrra ebamugavaid küsimusi.

Märksõnad: Eluasemelaen, Kodulaen, Laen