Avalehele
Swedbanki reisikindlustus ja koroonaviirus (uuendatud 19. märtsil)

Swedbanki reisikindlustus ja koroonaviirus (uuendatud 19. märtsil)

Koroonaviiruse ja üleilmse pandeemia tõttu on paljud inimesed pidanud muutma oma reisiplaane või need suisa ära jätma. Koondasime artiklisse olulised küsimused ja vastused, mis antud sündmuste valguses Swedbanki reisikindlustuse klientidel tekkida võivad.

Olen reisil, kuid Välisministeerum soovitab praeguse olukorra tõttu kiiresti tagasi Eestisse tulla. Soovin reisi katkestada ja koju tagasi pöörduda. Kas reisikindlustus hüvitab mulle tekkinud kulud?

 • Hüvitame tagasi koju naasmiseks ostetud uute lennupiletite kulud, kuid seda juhul, kui läksid reisile enne 11. märtsi, mil kuulutati välja üleilmne pandeemia. Eelduseks on, et Sinu reisikindlustuse lepingusse on valitud ka reisitõrkekindlustus.
 • Kui Sinu reis algas peale 11. märtsi, mil pandeemia oli juba välja kuulutatud, ei hüvita me reisi katkestamisega ja varem koju tagasi pöördumisega seotud kulusid, sest pandeemia on reisikindlustuse üldine välistus.

 

Soovin reisi katkestada ja tagasi Eestisse pöörduda, kuid transpordiühendused on katkenud. Kas reisikindlustus organiseerib minu transpordi tagasi koju?

 • Eeskätt soovitame püüda leida lahendus suheldes oma reisifirmaga või kui reisite iseseisvalt, siis Sulle pileti müünud lennu/bussi/laevafirmaga. Juhul, kui asukohariik on sulgenud piirid ja/ või ei toimi rahvusvaheline transport, palume võtta ühendust välisministeeriumiga e-maili aadressil konsul[at]mfa.ee või Eesti saatkonnaga.
 • Me ei organiseeri Sinu eest transporti, kuid hüvitame reisi pikenemisega seotud kulud reisitõrke summa ulatuses juhul, kui läksid reisile enne 11. märtsi. Palun kontrolli ka oma reisikindlustuse kehtivusaega ning vajadusel pikenda seda, et kindlustuskaitsed kehtiksid kogu Sinu reisi vältel.
 • Kui Sinu kahjujuhtum on seotud reisitõrkega (näiteks lend tühistati või reis jääb ära, sest oli planeeritud riskipiirkonda), siis peaksid esmalt pöörduma teenusepakkuja (lennufirma või reisikorraldaja) poole.
 • Palume meie juures kahjuavalduse teha pärast seda, kui on selgunud, kas ja kui suure osa tasutud reisikuludest reisikorraldaja või lennufirma tagasi maksab.
 • Tuletame meelde, et kindlustusandja saab konkreetset juhtumit hinnata alles siis, kui kõik asjaolud on teada.

 

Olen reisil ja haigestusin koroonaviirusesse. Vajan haiglaravi ning minu reis võib pikeneda. Kas reisikindlustus hüvitab mulle tekkinud kulud?

 • Hüvitame meditsiiniabi ja reisi pikenemisega seotud kulud juhul, kui läksid reisile enne 11. märtsi, mil Maailma Tervishoiuorganisatsioon kuulutas välja üleilmse pandeemia.
 • Meditsiiniabi kaitse ei kehti, kui Sinu reis algas peale 11. märtsi, mil üleilmne pandeemia oli juba välja kuulutatud. Pandeemiaga seotud kahjujuhtumid kuuluvad reisikindlustuse üldise välistuse alla. Lisaks ootamatule meditsiiniabile ei hüvita me antud juhul ka reisi pikenemisega tekkinud kulutusi.

 

Reisil selgus, et pean jääma sihtriiki karantiini. Ma ei saa reisilt plaanitud ajal tagasi tulla. Kas reisikindlustus katab minu reisi pikenemisega seotud kulud?

 • Hüvitame reisi pikenemisega seotud kulud (majutus, uued tagasisõidupiletid) juhul, kui läksid reisile enne 11. märtsi, mil Maailma Tervishoiuorganisatsioon kuulutas välja üleilmse pandeemia. Eelduseks on, et oled oma reisikindlustuse lepingusse valinud ka reisitõrkekindlustuse. Palun kontrolli ka oma reisikindlustuse kehtivusaega ning vajadusel pikenda seda, et kindlustuskaitsed kehtiksid kogu Sinu reisi vältel.
 • Kui Sinu reis algas peale 11. märtsi, mil pandeemia oli juba välja kuulutatud, reisi pikenemisega seotud kulutusi ei hüvitata, sest pandeemia on reisikindlustuse üldine välistus.

 

Reisi eesmärgiks oli avalik üritus (näiteks kontsert või konverents), mis jäetakse korraldaja algatusel koroonaviirusest tulenevatel põhjustel ära. Kas mulle hüvitatakse tekkinud kulud?

 • Jah, hüvitame kasutamata ja tagastamatud kulud eeldusel, et Sul on reisikindlustuse lepingusse valitud ka reisitõrkekindlustus.

 

Koroonaviirusega seoses ei saa ma reisile minna. Ostsin reisi juba pool aastat tagasi. Kas kindlustus hüvitab mulle tekkinud kahju?

 • Kuna planeeritud reis oleks toimunud peale 11. märtsi, mil kuulutati välja üleilmne pandeemia, mis on reisikindlustuse üldine välistus, siis me ei hüvita tekkinud kahjusid.

 

Kui minu reisisihtkoha hotell, linn või riik on karantiinis või kui reisisihtkoht on sisenemiskeelu all ja seetõttu pole võimalik planeeritud hotellis, linnas või riigis viibida, siis kas kindlustus hüvitab mulle tekkinud kahjud?

 • Kui ametivõimud on reisi sihtkohas kehtestanud karantiini/sisenemiskeelu, siis me ei hüvita tekkinud kahjusid. Küll aga hüvitame kulud, mis on tekkinud ära jäetud avalike ürituste, vahelendude tühistamise ja lennupiletite vahetamise tõttu.

 

 • Kindlustusjuhtumid, mis ei ole seotud pandeemiaga, kuuluvad jätkuvalt vastavalt sätestatud tingimustele hüvitamisele. Näiteks kui reisil olles satutakse autoõnnetusse või murtakse jalaluu, siis hüvitame meditsiiniabile minevad kulutused.
 • Samuti kehtib reisikindlustus isiklikele asjadele. Näiteks kui pagas läheb kaotsi või fotokaamera saab kukkumise tagajärjel kannatada, hüvitame tekkinud kahjud.

Vaata lisaks

 • Ülevaate meie internetipangas sõlmitava reisikindlustuse tingimustest ja kindlustuskaitsetest leiad siit.
 • Ülevaate meie krediitkaartidega kaasneva reisikindlustuse tingimustest ja kindlustuskaitsetest leiad siit
Märksõnad: Reis, Reisikindlustus