Avalehele
Aktsiaturg: Tallinna Vee esimene kvartal ilma üllatusteta

Aktsiaturg: Tallinna Vee esimene kvartal ilma üllatusteta

Tallinna Vee esimese kvartali käibe kasv 2% ja amortisatsioonieelse ärikasumi EBITDA ja puhaskasumi kasv 3% vastasid peaaegu täpselt Swedbanki ootustele. Veeteenuse mahud jäid eelmise aasta tasemele, kuid torustike ehituse ja asfalteerimise teenused kasvasid. Kuigi juriidilised kulud vähenesid võrreldes eelmise aastaga, palgakulu tõusis.

Tariifivaidlused jätkuvad

Tallinna Vesi esitas 2. maiks Konkurentsiametile täiendatud tariifitaotluse, mille läbivaatamiseks on Konkurentsiametil kolm kuud. Juhul kui Konkurentsiamet Tallinna Vee taotlusega ei nõustu, võib amet määrata vaidluste lahendamise ajaks ajutised tariifid. Meie ootustes langevad Tallinna Vee keskmised veeteenuse tariifid teisel poolaastal Tallinnas ligi 30%.

Tallinna Vesi teatas, et ta on esitanud kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtule, kus Tallinna Vesi väidab, et Riigikohus oleks tariifivaidluses Konkurentsiametiga pidanud taotlema eelotsust Euroopa Kohtult. Lisaks väidab Tallinna Vesi, et Eesti on läinud vastuollu ettevõtte põhiõigusega, sekkudes ebaproportsionaalselt omandisse ja rikkudes sellega Euroopa Inimõiguste Konventsiooni protokolli 1 artiklit 1. Euroopa Inimõiguste Kohus peab nüüd otsustama, kas ta võtab Tallinna Vee kaebuse menetlusse. Me ei näe ette, et kaugusel oleks Tallinna Vee tulemustele lähiajal olulist mõju ja seetõttu oleme oma ootused seoses kaebusega jätnud muutmata.

Vähendamise soovitus säilis

Kuna esimese kvartali tulemused vastasid ootustele ja kuna lahendust ei ole tulnud Rahvusvahelisest Vahekohtust ega tariifivaidlusest Konkurentsiametiga, jätame Tallinna Vee tulemuste ootused muutmata. Seetõttu säilitame ka hinnasihi 9.6 eurot ja Vähendamise soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega, mille leiad siit.