Avalehele
Alustame Coop Panga aktsia katmist soovitusega Osta

Alustame Coop Panga aktsia katmist soovitusega Osta

Samal ajal kui 2020. aastat varjutab COVID-19 levikust tulenev kriis, üllatas Eesti laenuturg ligi 1% kasvuga aasta esimese kaheksa kuu jooksul. Augusti lõpu seisuga oli laenude hulk, mille maksetähtaeg oli vähemalt 60 päeva ületatud, vaid 0,5% ehk üks madalamaid tasemeid aastast 2001. Seetõttu võib pankade varade kvaliteeti pidada endiselt kõrgeks. Lisaks, kuna pankade kontsentratsioon on kõrge, siis suudavad pangad sektorina Eestis teenida ligi 10% omakapitali tootlust ehk ligi kaks korda rohkem kui Euroopas keskmiselt.

Coop Pangal on oma tugev nišš

Kuigi väiksemad pangad ei saa samavõrd kasu mastaabiefektidest kui suuremad pangad, võivad nad meie hinnangul leida kõrgemat kasumlikkust kindlatest niššidest. Üks selliseid on koostöö Coop Panga ja Coopi jaeketi vahel, millega klientidele pakutakse rohkem teenuseid. Selline koostöö annab lojaalsema kliendi näol pangale konkurentsieelise. Meie ootustes suudab Coop Pank järgmise kolme aasta jooksul suurendada oma laenude mahu 1 miljardi euroni. Sellega tõstab pank turuosa 4,8%-ni, säilitab netointressimarginaali 4% lähedal ning parandab 0,7-kordse kulu/tulu suhte 0,5-ni.

Aktsiahind kiiret kasvu ei kajasta

Meie eelduste juures kasvab Coop Panga kasum 5,5 miljonilt eurolt 2019. aastal 14,2 miljonile eurole 2022. aastal. Samade eeldustega kasvab panga omakapitali tootlus ROE 8,5%-lt 12,5%-le. Meie hinnasihi juures 1,3 eurot on aktsia turuhinna/raamatupidamisväärtuse suhe P/B 1,2-kordne, mida õigustavad varade kasv ja ROE paranemine. Praegune aktsia hind hindab 2020. aasta oodatavaks P/B-suhteks 1,0, mis on meie hinnangul madal. Alustame Coop Panga aktsia katmist soovitusega Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 28.10.2020 kell 10:20 ning mis avaldati 28.10.2020 kell 10:21, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Coop, Coop Pank