Avalehele
Coop Panga neljanda kvartali kasum jäi õrnalt ootustele alla

Coop Panga neljanda kvartali kasum jäi õrnalt ootustele alla

Sarnaselt eelnevale neljale kvartalile, lisas Coop Pank eelmise aasta neljandas kvartalis 7000 uut klienti, kasvatas laenude mahtu kolmanda kvartali lõpuga võrreldes 99,2 miljoni euro võrra ja kasvatas kvartaliga turuosa 0,3 protsendipunkti võrra 4,3%-ni.

Samas, netointressitulu kasvas kvartaliga vaid 0,5 miljoni euro võrra 9,8 miljoni euroni, jäädes meie ootustele 3% võrra alla. Lisaks kasvasid nii riskikulu kui tegevuskulud, mille tõttu puhaskasum kahanes kvartaliga 1 miljoni euro võrra 3,3 miljoni eurole. Puhaskasum jäi meie ootustele 1,2 miljoni euroga alla, mille põhjustena toome välja meie ootustest väiksema netointressitulu, kasvanud tegevuskulud ning madalamad põhiärist välja jäävad tulud.

Finantseesmärke uuendati

Pank uuendas ka oma finantseesmärke, mis nüüd on püstitatud aastani 2026. Panga eesmärgiks on jõuda rohkem kui 150 tuhande kliendini, vähemalt kahekordistada laenuportfell (st suuremaks kui 2 miljardit eurot), parandada kulu/tulu suhe allapoole 50% 2021. aasta tasemelt 57% ning toota omakapitalile kasumit vähemalt 15% aastas (2021. aastal oli 12,9%). Uuendatud eesmärgid on üpris sarnased meie ootustele. Kuigi selle kohta eraldi eesmärki välja ei öeldud, siis me ootame lisaks pikaajalise rahastuskulu langemist 0,6%-le. Lõpetuseks näeme, et ka riskikulu (laenukahjude osakaalu) võib väheneda 0,6%-le.

Meie ootused jäävad suures osas endiseks

Kuna inflatsiooni ja palgakasvu tõttu ärikulud kasvavad, siis vähendasime oma 2022.-2023. aasta puhaskasumi ootust 5% võrra. Samas pikemaajalised ootused jätsime peaaegu täielikult muutmata. Seetõttu jätsime aktsia hinnasihi 3 eurole, mille juures Coop Panga hinna/raamatupidamisväärtuse suhe oleks 2,6-kordne. Kuna analüüsi väljastamisel jäi Coop Panga turuväärtus meie hinnasihi lähedale, siis jätsime investeerimissoovituse Neutraalseks.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 14.02.2022 kell 13:55 ning mis avaldati 14.02.2021 kell 13:55, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Coop Pank, CPA1T