Avalehele
Coop Panga I kvartali tulemused vastasid peaaegu meie ootustele

Coop Panga I kvartali tulemused vastasid peaaegu meie ootustele

Esimeses kvartalis lisandus Coop Pangale 7800 uut klienti, samuti kasvas eelmise kvartaliga võrreldes tema laenuportfell 9,1% võrra ning turuosa 0,3 protsendipunkti võrra, 4,6%-ni.

Neto intressitulu kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 0,8 miljoni euro võrra, 10,6 miljoni euroni, samas kasvas riskikulu 0,5 miljoni euro võrra, 1,5 miljoni euroni ja seda täiendava 0,7 miljoni euro suuruse eraldise tõttu Venemaa Ukraina invasioonist tingitud võimalike laenukahjumite katmiseks. Coop Panga 3,5 miljoni euro suurune puhaskasum (+0,2m eurot võrreldes eelmise kvartaliga) jäi meie ootustele 6%-ga alla. Esimeses kvartalis muutus ROE eelmise kvartaliga võrreldes väga vähe ja oli 12,3%.

Coop Pangal vastupidav laenuportfell

Väidame, et Coop Pank on keerulistele aegadele vastu minnes suhteliselt hästi positsioneeritud. Panga laenuportfell koosneb valdavalt eraisikute laenudest (ligikaudu 51%) ja kinnisvara sektori laenudest (ligikaudu 21%). Meie hinnangul on umbes kolmveerand eraisikute laenudest kaetud hüpoteekidega.

Usume, et inflatsiooniline keskkond koos järk-järgult tõusvate intressimääradega, on hüpoteeklaenude ja kinnisvarasektorile antud laenude jaoks soodne. Lisaks kannab selles keskkonnas vilja ka Coop kaupluste ja Coop Panga vaheline koostöö, kuna tarbijad peavad esmatarbekaupade soetamiseks järjest rohkem kasutama oma sääste ning Coop Panga lojaalsus-/deebetkaart on selleks hea võimalus.

Turg hindab Coop Panga aktsiat õiglaselt

Võttes arvesse uuendatud majandusprognoose (sh kõrgemate intressimäärade prognoose), jätame oma 2022. a puhaskasumi ootuse peaaegu muutmata (16,9 miljonit eurot), kuid tõstame 2023. aasta puhaskasumi ootust 7% võrra, 22 miljonile eurole. Pikaajalisi puhaskasumi ootusi tõstsime keskmiselt ligikaudu 4% võrra.

Peegeldamaks regiooni suurenenud riskipreemiat, tõstsime Coop Panga omakapitali hinda ligikaudu 0,5 protsendipunkti võrra, 9,0%-le. Eelneva tulemusena langetasime Coop Panga hinnasihi 3 eurolt 2,8 eurole, mis tähendab, et Coop Pank kaupleks 2-kordse 2022. aasta hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures. Kordasime Coop Panga aktsiale investeerimissoovitust Neutraalne, kuna leiame, et turg hindab aktsiat õiglaselt.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 27.04.2022 kell 10:33 ning mis avaldati 27.04.2022 kell 10:33, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.