Avalehele
Apranga tulemused vastasid meie ootustele

Apranga tulemused vastasid meie ootustele

Neljandas kvartalis kasvas Apranga kaupluste müügitulu mullusega võrreldes 20% võrra, 69,1 miljoni euroni. Seda Peamiselt tänu tugevale taastumisele Lätis, kus võrreldes eelmise aasta neljanda kvartali madalama võrdlusbaasiga kasvas müügitulu 56%.

Samal ajal vähenes ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 4,5% võrra, 10,4 miljoni euroni. See jäi meie ootustele vaid 3,5% võrra alla. Neljanda kvartali EBITDA-d mõjutasid nii kõrgem brutomarginaal (madalamad kaubakulud tänu uutele ostutingimustele) kui ka kõrgemad tegevuskulud (kasvanud palgakulud, kommunaalkulud ja frantsiisitasud vastukaaluks madalamatele kaubakuludele).

Apranga on ajalooliselt suutnud seatud eesmärke edukalt täita

2023. aastal plaanib Apranga renoveerida või avada 12-18 kauplust ja teha netoinvesteeringuid 5-8 miljoni euro eest. See on lähedal viimase 12 aasta keskmisele näitajale, mis on ligikaudu 6 miljonit eurot aastas. Ettevõte plaanib müügitulu kasvatada 5% võrra, 308 miljoni euroni koos käibemaksuga või meie arvutuste kohaselt ligikaudu 256 miljoni euroni käibemaksu arvestamata.

Apranga on alates 2011. aastast suutnud järjepidevalt oma seatud eesmärke saavutada. Kui jätta kõrvale COVID-19 pandeemiast mõjutatud 2020. aasta, ületas ettevõte planeeritud müügimahte keskmiselt 1,6% võrra, samas kui kõige rohkem jäädi eesmärkidele alla endiselt talutava 3,1%-ga. Sellest tulenevalt järeldame, et ajalugu soosib Aprangat.

Aktsia kaupleb lähedal oma õiglasele väärtusele

Tõstsime 2023. aasta müügitulu ootuseid 2% võrra, 243 miljoni euroni, mis on üsna lähedal ettevõtte enda planeeritud 256 miljoni euro suurusele (ilma käibemaksuta) müügitulu eesmärgile. Samal ajal säilitasime kulumieelse ärikasumi EBITDA ja puhaskasumi ootused vastavalt 36 miljoni euro ja 12 miljoni euro tasemel, mis tähendab 7%-list ja 23%-list langust võrreldes 2022. aastaga (peamiselt kõrgemate tegevuskulude tõttu).

Tõstsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihi 2,6 eurole (varasemalt 2,5 eurot), mille juures kaupleks Apranga 5-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja ja 12-kordse hinna/kasumi (P/E) suhte juures.

Kuna analüüsi väljastamise hetkel oli aktsia turuhind lähedal meie poolt hinnatud sisemisele väärtusele, muutsime oma investeerimissoovituse Neutraalseks (oli Osta).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 13.03.2023 kell 14:11 ning mis avaldati 13.03.2023 kell 14:11, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.