Avalehele
Baltic Horizoni renditulud esimeses kvartalis vähenesid

Baltic Horizoni renditulud esimeses kvartalis vähenesid

Peamiselt COVID-19 piirangute tõttu langes jaanuaris puhas renditulu (NRI) 0,3 miljoni euro võrra, 1,3 miljoni euroni. Renditulude languse üheks põhjuseks oli kaubanduskeskuste sulgemine Lätis ja Leedus, mille tulemusena alandati rendimakseid. Kuna eelmise kuu rendisoodustused aegusid, taastus veebruaris renditulu 0,2 miljoni euro võrra, ehk 1,5 miljoni euroni. Märtsis, kui Eestis tekkisid uued liikumispiirangud, langes renditulu eelmise kvartaliga võrreldes 0,1m võrra, 1,4 miljoni euroni. Selle tulemuseks langes esimese kvartali renditulu võrreldes eelmise kvartaliga 0,6 miljoni euro võrra, 4,2 miljoni eurole, mis jäi 3% võrra meie ootustele alla.

Tulemused jäid vähesel määral alla ootuste

Renditulud peale haldus- ja ärikulusid vähenesid eelmise kvartaliga võrreldes 0,7 miljoni euro võrra, 3,5 miljoni euroni, mis jäi meie ootustele 0,2 miljoni euro võrra alla. Puhaskasum langes võrreldes eelmise kvartaliga 0,9 miljoni euro võrra, 1,9 miljoni euroni, jäädes 0,2 miljoni euroga meie ootustele alla. Oodatud puhaskasumi languse põhjuseks võib välja tuua prognoositust väiksema renditulu märtsis. Kuna Balti riikides kaubanduskeskuseid järk-järgult taasavatakse, usume, et järgnevad kvartalid on mõnevõrra optimistlikumad.

Korrigeerisime oma ootusi

Alandasime oma 2021 aasta renditulu prognoosi 1% võrra, 20 miljoni euroni ja renditulu peale haldus- ja ärikulusid 3% võrra, 17,1 miljoni euroni. Suurenenud kaubanduspindade vakantsuse tõttu alandasime 2021. aasta puhaskasumi ootust 4% võrra, 10,5 miljonile eurole. 2021. aasta dividendiootust alandasime 0,08 (eelnev ootus 0,085) eurole osaku kohta. Ootame, et omakapitali tootlus (ROE) tõuseb 8%-ni ning kordame oma 1,25 eurost hinnasihti, mis hindab Fondi hinna/fondiosaku puhasväärtuse (P/NAV) suhtarvu 1,1 kordseks. Kordame oma Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 12.05.2021 kell 15:47 ning mis avaldati 12.05.2021 kell 15:48, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.