Avalehele
Baltic Horizoni tulemusi mõjutas täitumuse määra langus

Baltic Horizoni tulemusi mõjutas täitumuse määra langus

Baltic Horizoni puhas renditulu (NRI) vähenes kolmandas kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 1,1 miljoni euro võrra, 3,2 miljoni euroni. Tulemust mõjutasid peamiselt SEB lahkumine Upmalas Biroji bürookompleksist ning EMERGN-i otsus vähendada pinda LNK kompleksis, mille tulemusena langes oluliselt büroosegmendi täitumuse määr.

Samuti vähenes kvartaliga kaubandussegmendi puhas renditulu 0,2 miljoni euro võrra, jõudes 1,9 miljoni euroni. Selle languse põhjuseks on meie hinnangul ostukeskuste rentnike kogukäibe kasvu aeglustumine.

Fond tegeleb väljakutsetega

Baltic Horizon on reageerinud kasvava vakantsuse probleemile suurendades nii kaubandus- kui ka büroosegmendi hoonete rentimisega tegelevaid meeskondi. Oktoobrist novembrini sõlmis Fond edukalt uusi rendilepinguid kokku 6 784 m2 ulatuses, mis peaks kergitama täitumust ligi 4 protsendipunkti võrra, 81,2%-ni. Lisaks käivad Fondi andmetel aktiivsed läbirääkimised veel kokku 7 353 m2 pinna osas, mis õnnestumise korral tõstaks täitumuse meie arvutuste kohaselt ligikaudu 87%-ni.

Kõrgem omakapitali hind nõuab hinnasihi alandamist

Tingitult madalamast täitumuse määrast, vähendasime 2023. aasta oodatavat puhast renditulu 4% võrra, 14,8 miljoni euroni ja renditulusid pärast haldus- ja ärikulusid 4,5% võrra, 12 miljoni euroni. Meie 2023. aasta oodatav puhaskahjum on 15,4 miljonit eurot (varasemalt ootasime 13,6 miljoni euro suurust puhaskahjumit). Samas eeldab meie mudel, et vakantsus paraneb 18,6%-lt 10,7%-le aastal 2024, peamiselt tänu uutele lepingutele ankurrentnikega.

Madalamate ootuste ja kõrgema omakapitali hinna taustal vähendasime fondiosaku hinnasihti 0,40 euroni (eelnev 0,50 eurot fondiosaku kohta), mis hindab 2023. aasta oodatava hinna/fondiosaku puhasväärtuse (P/NAV) suhtarvu 0,4-kordseks. Väidame, et karmi hinnangut õigustab 2023-2024. aastate oodatav omakapitali tootlus ROE, mis on vaid 2-6%. Kordame fondiosakule Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!


Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 22.12.2023 kell 16:32 ning mis avaldati 22.12.2023 kell 16:32, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.