Avalehele
Baltic Horizoni tulemused I kvartalis näitasid märkimisväärset taastumist

Baltic Horizoni tulemused I kvartalis näitasid märkimisväärset taastumist

Baltic Horizoni puhas renditulu kasvas esimeses kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 0,4 miljoni euro võrra, 4,2 miljoni euroni, seda peamiselt tänu Lätis asuva kaubanduskeskuse Galerija Centrs tuntavalt suuremale panusele. Fondi suurima jaemüügikinnisvara taastumine oli seotud COVID-19 piirangute ja rendisoodustuste puudumisega.

Renditulud peale haldus- ja ärikulusid kasvasid ligikaudu samas suurusjärgus, 3,5 miljoni euroni, samal ajal kui puhaskasum oli 2 miljonit eurot ehk veidi rohkem kui eelmise kvartali 1,9 miljoni euro suurune puhaskasum. Avaldatud tulemused vastasid meie ootustele.

Inflatsiooni kasvul ja intressimäärade tõusul on BH tulemustele tagasihoidlik positiivne mõju

Usume, et inflatsiooni kasvul, mida tasakaalustavad järk-järgult kasvavad rahastamiskulud, on Baltic Horizonile tagasihoidlik positiivne netomõju. Meie ootuste kohaselt kasvab kontoripindade eest saadav puhas renditulu, mida rendihindade indekseerimine (sidumine inflatsiooniga) näitas veidi juba esimeses kvartalis.

Fondi jaemüügikinnisvara puhas renditulu kasvab tänu COVID-19 pandeemiast taastumisele, kuna enamus uusi lepinguid on seotud rentnike käibega. Samuti juhime tähelepanu, et 78% fondi intressikandvatest laenudest ja võlakirjadest olid esimeses kvartalis fikseeritud intressimääraga, mis annaks ajutise leevenduse kasvavate rahastamiskulude vastu. Samal ajal ligikaudu 58% laenudest aeguvad 2022.-2023. aastatel ning suure tõenäosusega on uued laenud juba kallimad.

Muutsime oma ootuseid vaid vähesel määral

Jätsime 2022. aasta oodatava puhta renditulu, renditulu peale haldus- ja ärikulusid ning puhaskasumi suures osas samaks, vastavalt 19,1 miljonit eurot, 16,5 miljonit eurot ja 9,5 miljonit eurot. 2023. aasta oodatavat puhast renditulu ja renditulu peale haldus- ja ärikulusid tõstsime 3-4% võrra, 21,1 miljoni euroni ja 18,4 miljoni euroni, mis peegeldab peamiselt rendimaksete indekseerimise positiivset mõju.

Samal ajal jätsime 2023. aasta puhaskasumi peaaegu samaks, s.o 10,4 miljonit eurot, kuna kõrgemat renditulu peale haldus- ja ärikulusid tasakaalustavad kõrgemad rahastamiskulud. Jätsime 2022. aasta oodatava dividendi väljamakse samaks, s.o 0,08 eurot fondiosaku kohta, mis teeb dividenditootluseks 8%.

Samuti jätsime muutmata fondiosaku hinnasihi ja jätsime selle 1,10 eurole, mis hindab fondi 2022. aasta oodatava hinna/fondiosaku puhasväärtuse (P/NAV) suhtarvu 1-kordseks, mis on sama näitaja viimase viie aasta keskmine. Kordame fondiosakule oma Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 12.05.2022 kell 12:26 ning mis avaldati 12.05.2022 kell 12:26, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.