Avalehele
Baltic Horizoni tulemused jätkasid teises kvartalis taastumist

Baltic Horizoni tulemused jätkasid teises kvartalis taastumist

Baltic Horizoni puhas renditulu kasvas teises kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 0,3 miljoni euro võrra, 4,5 miljoni euroni.

Kasvu toetasid järkjärguliselt taastuvate kaubanduskeskuste, Postimaja / Coca-Cola Plaza ning Europa SC, suurem panus. Renditulud peale haldus- ja ärikulusid ning puhaskasum kasvasid mõlemad eelmise kvartaliga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra, vastavalt 3,8 miljoni ja 2,2 miljoni euroni.

Renditulud peale haldus- ja ärikulusid jäid meie ootustele 0,2 miljoni euro võrra alla, seda peamiselt tehnilistel põhjustel, sest Läti valitsuse toetus summas 0,3 miljonit eurot kajastati puhta renditulu asemel muude äritulude all. Samas kvartali puhaskasum vastas peaaegu meie ootustele.

Korrigeerisime ootuseid 2022. aastaks

Langetasime 2022. aasta oodatavat puhast renditulu ligikaudu 5% võrra, 18,2 miljoni euroni (varasemalt 19,1 miljonit eurot), kuna oodatav puhas renditulu kaubanduskeskustelt Galerija Centrs ja Europa SC on tagasihoidlikum ning lisaks eeldame oodatust aeglasemat Meraki büroohoone kasutuselevõttu. Samal ajal on 2022. aasta oodatav puhas renditulu ligi 1,2 miljonit eurot rohkem võrreldes 2021. aasta tulemusega (17 miljonit eurot), mis näitab umbes 30%-list taastumist COVID-19 pandeemia ajal saamata jäänud tulust.

Vähendasime Baltic Horizoni hinnasihti

5% madalamast puhta renditulu ootusest tulenevalt langetasime 2022. aasta oodatavaid renditulusid peale haldus- ja ärikulusid ning puhaskasumit 5-7% võrra, vastavalt 15,7 miljoni ja 8,8 miljoni euroni.

Lisaks vähendasime madalamate hinnangute tõttu oodatavaid dividendi väljamakseid 2022. aastaks 0,052 eurole fondiosaku kohta (varasem ootus 0,075 eurot) ja 2023. aastaks 0,065 eurole fondiosaku kohta (varasemalt 0,085 eurot). See teeb dividenditootluseks vastavalt 6% ja 8%.

Samuti vähendasime fondiosaku hinnasihti 1,0 eurole (eelnev 1,1 eurot fondiosaku kohta). Seega on Baltic Horizoni 2022. aasta oodatav hinna/puhasväärtuse (P/NAV) suhtarv 0,8-kordne, mis on meie hinnangul lähedal õiglasele väärtusele arvestades 2022. aasta 7%-list oodatavat omakapitali tootlust. Kordame fondiosakule Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 17.08.2022 kell 15:05 ning mis avaldati 17.08.2022 kell 15:05. See ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.