Avalehele
Baltic Horizoni tulemusi mõjutas poodide sulgemine Lätis

Baltic Horizoni tulemusi mõjutas poodide sulgemine Lätis

Baltic Horizoni puhas renditulu neljandas kvartalis langes võrreldes eelmise kvartaliga 0,9 miljoni euro võrra, 3,8 miljonile eurole. Peamiselt arvestusliku ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu ning allahindluste tõttu Riia kaubanduskeskuses Galerija Centrs.

Läti kaubanduskeskused kannatasid järjekordselt poodide sulgemise tõttu, mis kestis 21. oktoobrist kuni 15. novembrini. Kui juurde panna Läti valitsuselt saadud 0,4 miljoni euro suurune toetus, oleks puhas renditulu olnud 4,2 miljonit eurot. Siiski, see jääks eelmise kvartali näitajale ikkagi 0,4 miljoni euroga alla, kuna kvartali tulud olid 0,2 miljoni euro võrra väiksemad saamata jäänud renditulu tõttu novembris müüdud G4S hoonest. Korrigeeritud puhas renditulu vastas meie ootustele.

Kinnisvara väärtuse tõus kasvatas puhaskasumit

Väiksema puhta renditulu tõttu langesid ka renditulud peale haldus- ja ärikulusid sama summa võrra, 3,2 miljonile eurole. Lisades 0,4 miljoni euro suuruse toetuse, oleks renditulud peale haldus- ja ärikulusid olnud 3,6 miljonit eurot, lähedal meie ootustele, mis oli 3,7 miljonit eurot. Baltic Horizon kajastas 7,1 miljoni euro suuruse tulumi kinnisvara ümberhindlusest, mis tõstis neljanda kvartali puhaskasumi 8,3 miljonile eurole ja oli vastavuses meie ootustega. Jätkuvate tegevuste puhaskasum oli ligikaudu 1,9 miljonit eurot (0,4 miljonit eurot väiksem kui eelmises kvartalis), peegeldades langust puhtas renditulus ja rendituludes peale haldus- ja ärikulusid. Kokkuvõttes väidame, et kinnisvara väärtuse tõus on antud olukorras julgustavaks signaaliks.

Ootustes suuri muudatusi ei ole

Üldiselt jätsime oma ootused peale neljanda kvartali tulemuste avaldamist muutmata. 2022. aastaks ootame, et Baltic Horizon kasvatab puhast renditulu 2 miljoni euro võrra, 19 miljonile eurole, seda tänu vabade pindade vähenemisele (-1 protsendipunkti, kuni ligikaudu 6%-le) ning renditasude taastumisele. Lisaks annab marginaalse panuse 2022. aasta poole aasta puhtasse renditulusse Meraki kontorihoone üks torn. Eeldame, et tänu kõrgemale puhtale renditulule teenib fond renditulu peale haldus- ja ärikulusid 16,4 miljonit eurot (2,3 miljoni euro võrra rohkem).

Lõpetuseks eeldame, et Baltic Horizon teenib 2022. aastal 9,6 miljonit eurot puhaskasumit, võrrelduna 7,6 miljoni eurose jätkuvate tegevuste puhaskasumiga 2021. aastal. Jätsime 2022. aasta investoritele tehtava väljamakse ootuse 0,08 eurole osaku kohta, mis annab tootluseks ligikaudu 7%. Jätsime fondiosaku hinnasihiks 1,10 eurot ning jätkame Neutraalse investeerimissoovitusega.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 22.02.2022 kell 13:03. Analüüs avaldati 22.02.2022 kell 13:03, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.