Avalehele
Coop Pank tugevdab jätkuvalt turuosa

Coop Pank tugevdab jätkuvalt turuosa

Coop Pank jõudis 100 000 kliendi eesmärgini planeeritust varem. Teise kvartali lõpu seisuga oli pangal 100 200 klienti. Eelmise kvartaliga võrrelduna kasvas Coop Panga neto laenuportfell muljetavaldava 11% võrra ning turuosa 0,3 protsendipunkti võrra 3,7%-ni.

Lisaks teenis Coop Pank eelmise kvartaliga võrreldes märkimisväärselt kõrgemat netointressitulu (+0,3 miljonit eurot), ulatudes 8,3 miljoni euroni ning suutis riskikulu hoida samal tasemel. Selle tulemusena oli Coop Panga puhaskasum teises kvartalis 3 miljonit eurot, paranedes võrreldes eelmise kvartaliga 0,2 miljoni euro võrra, mis oli lähedal meie ootustele. Omakapitali tootlus ROE kasvas 0,4 protsendipunkti võrra soliidse 11,9%-ni.

Klientide arv jätkab kasvu

Suuremate äri- ja eraklientide finantseerimise alustamine esimeses kvartalis tõi teises kvartalis kaasa ärilaenude mahu kasvu 40,2 miljoni euro võrra võrrelduna esimese kvartaliga, ulatudes 306 miljoni euroni. Kinnisvaralaenud kasvasid 28,6 miljoni euro võrra, ulatudes 308 miljon euroni. Usume, et Coop Pangal on suur potentsiaal ärilaenude valdkonnas, mille tõttu tõstame oma ootusi klientide arvu osas kuni 115 000-ni sellel aastal ning kuni 130 000-ni aastal 2022. See annab meile põhjust uskuda, et Coop Pank on võimeline kasvatama oma laenuportfelli 773 miljonilt eurolt esimesel poolaastal kuni 1,2 miljardi euroni aasta 2022 lõpuks (varasem prognoos 1,1 miljardit eurot).

Uuendasime ootuseid

Teise kvartali tulemuste järel me märkimisväärselt oma 2021. aasta puhaskasumi ootusi ei muuda ja kohendame selle 13,5 miljonile eurole, mis annab ROE väärtuseks 12,9%. Siiski tõstame oma puhaskasumi ootusi nii 2022. aastaks kui ka pikaajalisemalt ligikaudu 5% võrra, peamiselt laenuportfelli suurenemisest tuleneva 6%-lise intressitulu kasvu tõttu. Tõstame oma hinnasihti 2,4 eurolt 2,8 eurole, mis hindab 2021. aasta eeldatavaks hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvuks 2,3x. Meie arvamusel on antud hinnang põhjendatud ROE paranemise ootusega 15%-ni ning 13%-lise keskmise aktsia raamatupidamisliku väärtuse kasvumääraga aastatel 2020-2025. Samal ajal on turg Coop Panga aktsiat hinnastanud efektiivselt, mistõttu jääme oma Neutraalse soovituse juurde.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 26.07.2021 kell 13:04 ning mis avaldati 26.07.2021 kell 13:05, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Coop Pank, CPA1T