Avalehele
Enefit Greeni tulemused annavad lootust kasumlikkuse paranemiseks

Enefit Greeni tulemused annavad lootust kasumlikkuse paranemiseks

Enefit Greeni toodetud ja müüdud elektri kogused suurenesid esimeses kvartalis aastaga vastavalt 22% ja 27%, samas kui energiahinnad olid perioodi jooksul silmnähtavalt madalamad.

Selle tulemusena kasvas kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 3,2% võrra ehk 42,4 miljoni euroni, millele aitas kaasa ka 5,5 miljoni euro suurune tulu koostootmisjaamade müügist. Korrigeeritud EBITDA (36,9 miljonit eurot) vähenes aastaga 10%, kuid siiski ületas meie ootuseid 6% võrra. Seejuures kujunes toodangu puudujäägiks ligi 95 GW, mis sundis Enefit Greeni turult täiendavalt elektrit ostma ja vähendas meie arvutuste kohaselt EBITDA-d ligi 9 miljonit eurot. Näeme jätkuvalt lootusekiirt, et kasumlikkus paraneb.

Sammud õiges suunas

Enefit Green astus esimese kvartali jooksul mitu märkimisväärset sammu. Esiteks ei sõlminud kontsern perioodi jooksul uusi pikaajalisi elektrimüügilepinguid (PPA), mis säilitab mõningase vearuumi tootmise puudujäägi osas. Teiseks maandas Enefit Green riske, ostes märtsi-juuli perioodiks 16,5 GWh Soome elektrit. Kolmandaks vahetati PPA lepingutega seotud elektri tarnepiirkonna Leedust Eestisse 112,4 GWh ulatuses. Viimaks märkis ettevõte, et on avatud taastuvenergia projektide omandamiseks, mis aitaksid suurendada tootmist ja vähendada kasvuvalusid. Aprillis sõlmiti koostöölepe Poola arendusettevõttega RES Global Investment tuuleenergia portfelli laiendamiseks (kuni 360 MW).

Kordasime investeerimissoovitust „Osta“

Koostootmisjaamade müügist saadud tulu arvestades tõstame 2024. aasta prognoositavat EBITDA-d  4% ja puhaskasumit ja 8%, vastavalt 135 miljoni ja 53,2 miljoni euroni. Pikemaajalisi ootusi korrigeerisime minimaalselt. Sellest tulenevalt säilitasime oma osade summa meetodil (SOTP) leitud aktsia hinnasihi 5,1 euro juures, mille kohaselt on Enefit Greeni 2024. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 13,1-kordne ja aktsia hinna ning raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 1,7-kordne. Kordasime aktsiale investeerimissoovitust „Osta“.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 03.05.2024 kell 16:40 ning mis avaldati 03.05.2024 kell 16:40, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.