Avalehele
Enefit Greeni tulemused ületasid meie ootuseid

Enefit Greeni tulemused ületasid meie ootuseid

Vaatamata madalamatele elektrihindadele kasvas Enefit Greeni esimese kvartali müügitulu aastaga 18,3% võrra, 68,8 miljoni euroni. Müügitulu kasvu toetasid pea kahekordistunud pelletite müük ning paranenud tuuleenergia tootmine. Toodangule andsid arvestatava lisa osaliselt tööd alustanud uued ehituses olevad tuulepargid.

Samal ajal kahanes ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 9,8% võrra, 41,1 miljoni euroni, mis tulenes peamiselt fikseeritud hinnaga pikaajaliste elektrimüügi lepingute (PPA) portfelli tasakaalustamiseks tehtud elektrienergia ostudest. Sellegipoolest ületas esimese kvartali EBITDA meie ootuseid 26,8% ehk 4,5 miljoni euro võrra. Kuigi eelmise aastaga võrreldes tulemus veidi langes, ei näe me selles probleemi, pigem käsitleme eelmist aastat erakordsena.

Viimaste arengute valguses uuendasime oma prognoose

Elektrihindade järsk langus 2023. aasta esimesel neljal kuul pani meid oma 2023. aasta oodatavat elektrihinda langetama 110 eurolt MWh kohta, ligi 100 eurole MWh kohta. Samas ei teinud me muudatusi pikaajalises oodatavas elektrihinnas, mis meie prognooside kohaselt on 70 eurot MWh kohta. Lisaks tõstsime 2023. aasta oodatavat elektritoodangut 18% võrra, 1668 GWh-ni, mis on kooskõlas Enefit Greeni planeeritud mahtudega. Kõrgemad ootused peegeldavad peamiselt ehituses oleva võimsuse suuremat tootmispanust, millega me esimeses kvartalis ei arvestanud. Meie pikaajaline oodatav elektritoodang on samuti üsna lähedal ettevõtte enda ootustele.

Kordame aktsiale investeerimissoovitust

Tasakaaluna madalama oodatava elektrihinna ja märgatavalt suurenenud elektritoodangu vahel, jätsime 2023. aasta müügitulu, EBITDA ja puhaskasumi ootused sisuliselt muutmata – vastavalt 204 miljonit eurot, 139 miljonit eurot ja 80 miljonit eurot.

Jätsime osade summa meetodil analüüsitud hinnasihi 6 eurole, mille kohaselt on Enefit Greeni 2023. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhe (EV/EBITDA) 12,5-kordne ning hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe (P/B) 2,1-kordne. Väidame, et meie hinnatud sisemine väärtus peegeldab õiglaselt ettevõtte tugevat kasvulugu ning väärtusloome võimekust. 2023-2026 aastatel prognoosime vastavalt EBITDA ja raamatupidamisliku väärtuse aastaseks kasvumääraks aktsia kohta 7% ja 5%.

Kordame aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 09.05.2023 kell 13:44 ning mis avaldati 09.05.2023 kell 13:44, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.