Avalehele
Enefit Green’il teises kvartalis tugevad tulemused

Enefit Green’il teises kvartalis tugevad tulemused

Enefit Green teise kvartali müügitulu kasvas aastaga 41,1% võrra, 41,5 miljoni euroni. Ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas 30,7 miljoni euroni (+51,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), eelkõige tänu püsivalt kõrgetele elektrihindadele.

Müügitulu ning kulumieelne ärikasum EBITDA jäid meie ootustele alla vastavalt 16,8 miljoni euro ja 14 miljoni euro võrra, peamiselt elektritootmise hooajalise kõikumise ning pelletite nõudluse vähenemise tõttu. Oluline on märkida, et keskkond püsib rohelise energia projektide jaoks väga soodsana.

Kõrged ambitsioonid

Ettevõtte uuendatud strateegia kohaselt suurendatakse aastaks 2026 olemasolevat tootmisvõimsust (457 MW) rohkem kui neljakordselt, 1 900 MW-ni (varasem eesmärk oli 2025. aasta lõpuks 1 100 MW). Oodatav elektrienergia tootmismaht kasvab 2026. aastal ligi neli korda, 4,5 TWh-ni. Meie hinnangul on Enefit Green’i kasvanud ambitsioonid hästi põhjendatud. Meie kõrgendatud ootused on lähedal ettevõtte eesmärkidele, ehkki jätame konservatiivselt pisut kasvuruumi.

Meie hinnangul on Enefit Green’i aktsia ideaalselt hinnastatud

Tõstsime 2022. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA ootuseid 20% võrra, 131 miljoni euroni. 2023.-2024. aastate oodatavat kulumieelset ärikasumit tõstsime samas suurusjärgus, vastavalt 131 miljoni euroni ja 140 miljoni euroni. Kõrgemad ootused peegeldavad peamiselt tõusnud elektrihinna eeldusi.

Tõstsime Enefit Green’i aktsia hinnasihi 4,3 eurolt 5 eurole. Meie uue sihthinna kohaselt on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja 11-kordne ning raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 1,9-kordne. Analüüsi koostamise hetkel oli aktsia turuhind peaaegu võrdne meie uuendatud sihthinnaga, mis näitab, et turg hindas aktsia väärtust õiglaselt.

Muutsime oma investeerimissoovituse Neutraalseks (varasemalt Osta).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 11.08.2022 kell 13:10 ning mis avaldati 11.08.2022 kell 13:10, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.