Avalehele
Esimeses kvartalis kasvas nii Eesti ehitusturg kui paranesid Nordeconi tulemused

Esimeses kvartalis kasvas nii Eesti ehitusturg kui paranesid Nordeconi tulemused

Tänu rekordsuurele teostamata ehituslepingute mahule 2019. aasta lõpust kasvas Nordeconi esimese kvartali käive järsult, kuigi jäi meie ootustele 5% võrra alla. Kui Eesti ehitusturg kasvas esimeses kvartalis 11%, siis Nordeconil kasvasid nii käive, kulumieelne ärikasum kui ka teostamata ehituslepingute maht. Käive kasvas peamiselt tänu Ühiskondlike Hoonete ja Ärihoonete alamsegmentide kasvule. Kui Ärihoonete alamsegment saavutas alamsegmentide seas suurima käibe, siis Nordeconi aruandes toodi välja selle suuna osatähtsuse langus teostamata ehituslepingute portfellis.

Ärikasum paranes

Ehitiste segmendi brutokasumi paranemine oli peamiselt seotud mahtude kasvuga, kuid sisaldas ka ühekordset kasumit kinnistu müügist. Meie arvutuste järgi oleks ilma ühekordse kasumita kinnistult segmendi brutomarginaal kahanenud 4,5%-lt 3,5%-le. Rajatiste segmendi brutotulemus küll õrnalt paranes, kuid oli endiselt kahjumlik. Konsolideeritud tasemel kasvas grupi kulumieelne ärikasum EBITDA 1,1 miljoni euroni. See jäi meie ootustele 0,3 miljoni euro võrra alla, kuna meie ootustes oli mastaabiefektil suurem positiivne mõju. EBITDA-joonest allpool sisaldas kasumiaruanne 1,3 miljoni euro suurust kahjumit valuutakursside muutustest. Rootsi krooni ja Ukraina grivna väärtused langesid ning seetõttu suurenesid kohalikes valuutades Rootsi ja Ukraina tütarettevõtete kohustused. Seetõttu suurenes kvartalikahjum 2,7 miljoni euroni, samas kui meie ootasime kvartalikahjumiks 0,9 miljonit eurot.

Meie ootustes suudab Nordecon 2020. aastal korrata 2019. aasta käivet

Esimese kvartali käibe kasv ning suurenev teostamata ehituslepingute portfell lubavad meie hinnangul Nordeconi lähikvartalite suhtes vaatamata kriisile olla optimistlik. Samas ootame uute ehitushangete vähenemist ning seetõttu ka konkurentsi tihenemist tekkivatele hangetele. Kuna Nordecon alustas alates märtsist tütarettevõtte Embach Ehitus konsolideerimist, siis tõstsime Nordeconi käibe ja EBITDA ootuseid, mille tõttu ootame 2020. aastaks Nordeconi käibe languseks vaid 2%, kuid 2021. aastal ootame käibe languseks juba 9%. Säilitasime Nordeconile Neutraalse soovituse, kuid tõstsime aktsia hinnasihi 0,9 eurolt 0,95 eurole.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 15.06.2020 kell 17:01 ning mis avaldati 15.06.2020 kell 17:02, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Nordecon