Avalehele
Kulude kasv langetas Nordeconi neljanda kvartali marginaale

Kulude kasv langetas Nordeconi neljanda kvartali marginaale

Nordeconi tulud neljandas kvartalis kasvasid 2% võrra, 80 miljoni euroni, jäädes 7,6% võrra meie 86 miljoni euro suurusele müügitulu ootusele alla.

Kuna kolmanda kvartali lõpuks kasvas Nordeconi teostamata tööde maht 36% võrra, rekordilise 293 miljoni euroni, siis ootasime tugevaid müügitulemusi. Saavutatud 80 miljonit eurot on siiski üks kõrgemaid läbi aegade ja kui ühekordne eelmiste perioodide müügitulu tagasipööramine maha arvata, oleks Nordeconi neljanda kvartali müügitulu olnud ettevõtte jaoks suuruselt kõigi aegade teine. Netokahjum nõuete allahindlusest ja tühistamisest neljandas kvartalis oli 2,1 miljonit eurot, mistõttu kulumieelne ärikasum (EBITDA) langes -3,8 miljoni euroni. Meie ootused olid, et EBITDA ulatub 2,6 miljoni euroni.

Läbi 2022. aasta raskuste jõudmaks aastatel 2023-24 kasumi nullpunkti

Isegi kui nõuete allahindlus välja arvata, oleks EBITDA olnud ikkagi tugevalt negatiivne (-1,6 miljonit eurot, mis oleks olnud viimase 11 aasta halvim). Kulude kasv oli suhteliselt laiapõhjaline, hõlmates nii materjali-, tööjõu-, kütuse- kui ka allhangete kulu, mistõttu oli mõlema segmendi, nii Hoonete kui ka Rajatiste, brutokasum negatiivne.

Meie ootuste järgi kummitab sarnane teema  Nordeconi kogu 2022. aasta jooksul, mille tulemusena ettevõtte EBITDA marginaal 2022. aastal oleks 1,2%. Meie ootuste kohaselt suudab ettevõte ülitihedas konkurentsis kasvatada EBITDA marginaali aastatel 2023-24 vaid 2%-ni, samal ajal kui 2022. aasta lõppeks veel kahjumiga. Seetõttu ei oota me, et ettevõte maksab 2021. ja 2022. aastate kasumitest dividende.

Karmide väljavaadete tõttu andsime aktsiale Vähenda investeerimissoovituse

Kuna vähendasime lühiajalisi EBITDA prognoose ligikaudu 8 miljonilt eurolt aastas kuni 5 miljoni euroni aastas ning veidi alandasime ka pikaajalisi väljavaateid kasumlikkuse osas, langetasime Nordeconi aktsia hinnasihi 1,3 eurolt 0,95 eurole.

2021. aasta suure kahjumi tõttu on Nordeconi aktsia kasumi / raamatupidamisväärtuse (P/B) suhtarv hüpanud 2019-2021. aastate 1,0-1,1-kordselt tasemelt 1,5-kordseks. Meie ootuste kohaselt on ettevõtte 2022. aasta omakapitali tootlus ROE negatiivne ning madalad EBITDA ootused 2023-2024. aastateks võimaldavad oodata vaid 1%-list ROE-d järgmiseks kaheks aastaks. Keskmises vaates jääks ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhe veidi üle 9-kordseks, mis on rohkem kui Nordeconi keskmine.

Võttes arvesse ettevõtte halvenenud väljavaateid, on meie arvates Nordeconi aktsia turul veidi ülehinnatud, mistõttu anname aktsiale investeerimissoovituse Vähenda (varasemalt Neutraalne).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 07.04.2022 kell 19:00. See avaldati 07.04.2022 kell 19:00, kuid ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.