Avalehele
Nordeconi müügitulu ületas ootusi, kuid kulude kasv langetas marginaale

Nordeconi müügitulu ületas ootusi, kuid kulude kasv langetas marginaale

Nordeconi müügitulu vähenes kolmandas kvartalis võrreldes mullusega 1,1% võrra, 89,9 miljoni euroni, ületades meie ootusi 15% võrra.

Brutomarginaal langes eelmise aastaga võrreldes 1,6 protsendipunkti võrra, 2,3%-ni ning brutokasum vähenes aastaga 42%, 2,1 miljoni euroni, peamiselt kõrgete ehitushindade tõttu. Nordeconi kulumieelne ärikasum EBITDA langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 73,4%, 0,8 miljoni euroni, jäädes meie ootustele alla 14,6% võrra. Kulumieelset ärikasumit langetasid peamiselt kõrgemad üldhalduskulud, mis kasvasid aastaga 40,9% võrra. Kolmas kvartal lõpetati 1,4 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga, mis langes aastaga 169,9% võrra.

Reorganiseerimine aitab kasumlikkust kasvatada

22. septembril avaldas Nordecon börsiteate, mille kohaselt seoses avaliku sektori investeeringute vähenemise ja rahastusprioriteetide muutustega taristuehituse valdkonnas, reorganiseerib ettevõte teedeehituse segmendi äritegevuse, viies selle alates 01.01.2023 ühtse juhtimise alla kontserni tütarettevõttesse Tariston AS. Selle tulemusel kaotatakse kontsernis mitmed dubleerivad tegevused, tagamaks ressursside efektiivsema kasutuse. Usume, et reorganiseerimine toob kaasa teatud tegevuskulude vähenemise, mis aitab tõsta ettevõtte kasumlikkust.

Uuendame investeerimissoovitust

Tänu tugevale tööde portfellile usume, et Nordecon suudab neljandas kvartalis näidata kõrgemat müügitulu, mistõttu tõstsime 2022. aasta müügitulu ootust 3,5% võrra, 311,7 miljoni euroni. Jätsime 2023. ja 2024. aasta müügitulu ootused muutmata, peamiselt ehitusturu jahenemise tõttu.

Meie hinnangul võimaldavad eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepingud ning teedeehituse segmendi äritegevuse reorganiseerimine tõsta ettevõtte kasumlikkust, mistõttu suurendasime 2022-2024. aastate kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaali ootust 0,2-0,3 protsendipunkti võrra. Tõstsime Nordeconi aktsia hinnasihi 0,8 eurolt 0,83 eurole, mille korral on oodatav 2023. aasta ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 8,9-kordne, mis ühtlasi on lähedal ettevõtte sama näitaja 10-aasta keskmisele väärtusele.

Anname aktsiale Neutraalse investeerimissoovituse (varasemalt Vähenda).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 18.11.2022 kell 15:41 ning mis avaldati 18.11.2022 kell 15:41, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.