Avalehele
Alustame Ignitis Grupi aktsia katmist soovitusega Osta

Alustame Ignitis Grupi aktsia katmist soovitusega Osta

Ignitis Grupp on Baltikumi suurimaid energiaettevõtteid, mille lähiaja peamisteks fookusteks on piirkonna süsinikujalajälje vähendamine ning Leedu energiasõltumatuse suurendamine. Aastaks 2030 plaanib ettevõte neljakordistada oma roheenergia tootmisvõimsuse 4 gigavatini, lisaks plaanib ettevõte uuendada investeeringuid oma võrguettevõtetesse. Investeeringute tulemusena ootame , et Ignitis Grupp kasvatab kulumieelset ärikasumit EBITDA keskmiselt 9% võrra aastas kuni aastani 2030, jõudes selleks aastaks tasemeni 680 miljonit eurot.

Grupil on soodsad tingimused laienemiseks

Meie hinnangul on Ignitis Grupi eesmärkide saavutamiseks paika pandud plaan realistlik. Grupp tegutseb võrguteenustes monopolina ning ka 63% turuosa Leedu taastuvenergiatootmises lisavad kindlust, et grupil on võimekus investeeringuid realiseerida. Kuna ettevõtte klientide elektrinõudluse ja grupi pakutava elektritoodangu vahe on peaaegu 5 TWh ning kuna grupi bilanss on tugev, siis on Ignitisel võimalus osaleda ka kasvaval Poola taastuvenergia turul, osaledes keskmise suurusega taastuvenergia projektides.

Alustame aktsia katmist Osta soovitusega

Alustame Ignitis Grupi aktsia katmist hinnasihiga 25 eurot, mille juures hinnasuhtarvud on meie hinnangul mõistlikud – aastate 2021-22 oodatavaks ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi suhteks (EV/EBITDA) oli analüüsi alustamisel 8,4-8,8 korda ning hinna/kasumi suhteks (P/E) 12,2-12,3 korda. Lisaks oleks meie arvutuste järgi ettevõtte dividenditootlus 2020-22 kasumist ligi 6%. Meie hinnangul annab Ignitis Grupi aktsia hea võimaluse osalemiseks Balti energiaturu muutumisel ning alustame aktsia katmist soovitusega Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 24.11.2020 kell 10:31 ning mis avaldati 24.11.2020 kell 10:33, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Ignitis