Avalehele
Apranga kolmanda kvartali tulemused paranesid

Apranga kolmanda kvartali tulemused paranesid

Tänu poevõrgu käibe kasvule Leedus (aastane kasv 11,1% 32,1 miljoni euroni) ja Lätis (aastane kasv 17,5% 13,8 miljoni euroni), tõusis Apranga käive kolmandas kvartalis 11,1% võrra 55,3 miljoni eurole. Läti müügi kasvu toetas oluliselt septembris Alfa ostukeskuse avamine Riias. Peamiselt tänu oluliselt kasvanud brutomarginaalile kasvas ettevõtte võrreldav kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 21% 5,2 miljoni euroni. Puhaskasum kasvas 55,4% võrra 3,3 miljoni euroni. EBITDA ületas meie ootusi 0,5 miljoni võrra ja puhaskasum 0,9 miljoni euro võrra.

Fookus suurematel poodidel

Meie hinnangul saavutas Apranga meie ootustest paremad kasuminumbrid tänu oodatust paremale kulude kontrollile. Meie arvutuste järgi kasvas 2019. aasta üheksa kuuga Apranga keskmine poe suurus 8% võrra 490 ruutmeetrini. Samas keskmine töötajate arv 1000 ruutmeetri kohta langes kolmandas kvartalis ligi 4% viimase kuue kvartali madalaimale tasemele. Apranga on meie hinnangul kasvatanud fookust suurema pinnaga poodidele, kus sama töötajate arvuga saavutatakse parem kasumlikkus.

Uuendatud ootused

Tõstsime 2019. aasta käibe ootuseid 1,9% võrra 204 miljoni euroni, kuid EBITDA ja puhaskasumi ootuseid korrigeerisime ülespoole 1,8 miljoni euro võrra, vastavalt 31,1 miljoni euroni ja 9,5 miljoni euroni, kuna meie hinnangul Apranga üleminek suurematele ja efektiivsematele poodidele kannab vilja. Kõrgemate ootuste tõttu tõstsime Apranga aktsia hinnasihi 1,8 eurolt 2,1 eurole, kus ettevõtte 2019. aasta hinna-kasumi suhe P/E on 12,2, mis on viimase kaheksa aasta keskmine. Meie ootuste järgi maksab Apranga järgmise kolme aasta jooksul dividende 0,15 eurot aktsia kohta aastas. Säilitasime aktsiale Neutraalse soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 5.11.2019 kell 10:49, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.